Moce makrotechnologii

W zeszłorocznym raporcie analizowaliśmy dziewięć sił makrotechnologicznych, które stanowią podstawę innowacyjności i transformacji w biznesie. Od dekady śledzimy pojawianie się i wzrost znaczenia doświadczeń cyfrowych, analityki, technologii chmury, rzeczywistości cyfrowej, technologii kognitywnych, blockchainu, biznesu IT, ryzyka i modernizacji działalności podstawowej. Tegoroczna aktualizacja przedstawia świeże spojrzenie na oddziaływanie tych sił makrotechnologicznych na przedsiębiorstwa i bada, w jaki sposób kształtują one trendy technologiczne, które według naszych przewidywań spowodują prawdziwą rewolucję w firmach w ciągu następnych 18–24 miesięcy. Żeby w pełni wykorzystać potencjał tych sił, firmy badają występujące między nimi powiązania, dążąc do generowania większej wartości oraz znalezienia nowych sposobów na zarządzanie technologią i pionem technologicznym. Znaczenie tych działań wzrasta, w miarę jak przedsiębiorstwa przygotowują się do stawienia czoła nowym siłom, które wyłaniają się właśnie zza horyzontu: inteligencji wykładniczej i technologii kwantowej.

Przebudzenie architektury 

Coraz więcej liderów technologicznych i przedstawicieli kadry zarządzającej dostrzega, że architektura IT ma obecnie większe znaczenie strategiczne niż kiedykolwiek przedtem. Żeby zachować konkurencyjność na rynkach destabilizowanych innowacjami technologicznymi, przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji będą musiały rozwinąć swoje podejście do architektury, a pierwszym etapem tego procesu może być przekształcenie roli, jaką odgrywają architekci technologii w firmie. Możemy się spodziewać, że w nadchodzących miesiącach coraz więcej przedsiębiorstw będzie wyciągać architektów z ich tradycyjnych wież z kości słoniowej i wysyłać ich do okopów. Ci utalentowani, choć nie w pełni wykorzystywani technolodzy zaczną brać większą odpowiedzialność za usługi i systemy. Będą się również angażować w operacje systemowe. Cel tych zmian jest jasny: przenieść jak największą liczbę doświadczonych architektów do obszarów, w których są najbardziej potrzebni – do zespołów tworzących oprogramowanie, które projektują złożone rozwiązania. Inwestowanie w architektów i architekturę oraz promowanie ich wartości strategicznej w całym przedsiębiorstwie może sprawić, że funkcja IT stanie się wyróżnikiem konkurencyjnym w gospodarce cyfrowej.