Etyka i zaufanie w technologii

Coraz częściej największe firmy zaczynają rozumieć, że każdy aspekt ich działalności, którego dotyczą zmiany technologiczne, stanowi okazję do zyskania bądź utraty zaufania. Traktują zaufanie nie jako kwestię zgodności albo public relations, lecz jako cel o krytycznym znaczeniu dla biznesu, do którego należy dążyć. Przy takim podejściu zaufanie staje się szeroko zakrojonym przedsięwzięciem, mającym zapewnić, by rozliczne aspekty związane z technologią, procesami i pracownikami przedsiębiorstwa harmonijnie z sobą współgrały, utrzymując wysoki poziom zaufania, którego oczekują liczni interesariusze. Liderzy biznesowi dokonują obecnie ponownej oceny sposobów, w jakie ich produkty i usługi oraz podejmowane przez nich decyzje – dotyczące m.in. zarządzania danymi, budowy ekosystemu partnerów lub szkolenia pracowników – budują zaufanie. Szefowie IT podkreślają znaczenie „etycznej technologii” i tworzenia zestawów narzędzi pomagających w dostrzeganiu dylematów etycznych przy podejmowaniu decyzji dotyczących stosowania rewolucyjnych, destabilizujących technologii. Liderzy, którzy wprowadzają wartości organizacyjne i etykę technologiczną w całej swojej firmie, wykazują zaangażowanie w „czynienie dobra”, które może stanowić długotrwałe podstawy zaufania interesariuszy.

Finansowanie i przyszłość IT

Strategia technologiczna staje się coraz istotniejszą częścią strategii biznesowej przedsiębiorstw, w związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na lepsze wyniki. Spodziewamy się, że aby to osiągnąć, coraz więcej liderów działów IT i działów finansowych będzie współpracować, by stworzyć elastyczne podejście do innowacyjności i działania w optymalnym tempie (agile). Czy to w celu wspierania innowacyjności, obrony przed destabilizującymi zmianami, czy też umożliwienia transformacji cyfrowej, działy IT będą potrzebować wsparcia działów finansowych, by skutecznie zrewidować zarządzanie innowacjami technologicznymi, dostosować się do „zwinnych” metodologii i zabezpieczyć kapitał. Przejście na nowe, proinnowacyjne procesy zarządzania finansami, budżetowania i rachunkowości nie dokona się z dnia na dzień. Jednak zarówno CIO, jak i CFO mają poważne powody, by szukać sposobów na skuteczne finansowanie innowacji. Niektóre firmy już teraz podążają za tym trendem i badają związane z tym możliwości. Zajmują one pozycję w czołówce i możliwe, że to one jako pierwsze zdobędą przewagę konkurencyjną, która pojawia się, gdy działy finansowe wspierają innowacje w „tempie agile”.

Cyfrowe bliźniaki: połączenie świata fizycznego z cyfrowym 

Koncepcja wykorzystywania modeli wirtualnych do optymalizacji procesów, produktów i usług nie jest niczym nowym. Jednak przedsiębiorstwa odkrywają, że coraz bardziej zaawansowane możliwości symulacji i modelowania, potężna wizualizacja, zwiększona interoperacyjność i czujniki IoT, a także szerzej dostępne platformy i narzędzia umożliwiają tworzenie symulacji, które są bardziej szczegółowe i dynamiczne niż kiedykolwiek przedtem. Bliźniaki cyfrowe mogą zwiększać wydajność produkcji, optymalizować łańcuchy dostaw, usprawniać konserwację predykcyjną czy pomagać w ograniczaniu zatorów drogowych, a potencjalnych zastosowań jest o wiele więcej. 

Przedsiębiorstwa, które przechodzą ze sprzedaży produktów na sprzedaż produktów i usług wiązanych albo na sprzedaż „jako usługę”, w coraz większym stopniu wykorzystują bliźniaki cyfrowe. W miarę jak zwiększają się możliwości i złożoność tych technologii, możemy się spodziewać, że coraz więcej firm będzie wykorzystywać bliźniaki cyfrowe do optymalizowania procesów, podejmowania decyzji na podstawie danych w czasie rzeczywistym oraz opracowywania nowych produktów, usług i modeli biznesowych. W dłuższej perspektywie wykorzystanie pełnego potencjału bliźniaków cyfrowych może wymagać integracji systemów i danych w całych ekosystemach.