W rezultacie przedstawiciele vendorów prognozują wzrost zainteresowania kompleksowymi usługami z zakresu zarządzania drukiem. MPS ma być jednym z ważniejszych obszarów rozwoju rynku druku w 2015 r. Głównymi odbiorcami są oczywiście korporacje, ale zapotrzebowanie jest coraz większe i powinno rosnąć również w sektorze małych i średnich firm. „Misie” mają z czasem coraz częściej sięgać nie tylko po podstawowe, ale i bardziej zaawansowane pakiety. Usługi MPS, jak podkreślają producenci, nie są już postrzegane jako ponadstandardowe, dodatkowe udogodnienie, ale jako wartość sama w sobie.

Trendy w druku w 2015 r.

• Wzrost znaczenia kompleksowości obsługi klienta i dogodnych form finansowania inwestycji w systemy druku.

• Większe zainteresowanie mniejszych firm pakietami oprogramowania do zarządzania drukiem (niekoniecznie tymi najprostszymi).

• Rosnące zainteresowanie klientów końcowych umowami (z resellerami) na dostawy materiałów eksploatacyjnych od producentów drukarek.

• Rozwój rynku wielofunkcyjnych urządzeń atramentowych.

• Walka z „atramentowymi” stereotypami.

• Nacisk na nowoczesne funkcje urządzeń drukujących: druk z urządzeń mobilnych, w chmurze (pochodnym tego jest i będzie rozwój funkcji bezpieczeństwa), funkcje ekologiczne, rozwój technologii zwiększających szybkość działania drukarek.

• Wejście na rynek urządzeń drukujących z systemem Android (intuicyjnych w obsłudze i skalowalnych we wszystkich środowiskach biurowych).

• Całościowe rozwiązania druku – do tej pory wdrażane w dużych przedsiębiorstwach (ten trend zaczyna dotyczyć obecnie MSP).

• Większe zainteresowanie klientów bardziej zaawansowanymi metodami cyfrowego pozyskiwania dokumentów, inteligentnym skanowaniem i automatyzacją obiegu dokumentów.

• Dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia usług MPS, również tych rozbudowanych.

• Będzie się zwiększał wpływ koncepcji Smart Office na segment druku.

• Sektor publiczny nadal będzie ostrożny we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.