Wprawdzie do finalizacji „transakcji roku” zapewne pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale raczej trudno się spodziewać, że połączenie – o ile do niego dojdzie – jednego z największych graczy na naszym rynku z europejską potęgą pozostanie bez wpływu na polski sektor dystrybucji IT już w bieżącym roku. Według Andrzeja Kuźniaka, wiceprezesa ABC Daty, wiele wskazuje na to, że 2019 r. przyniesie w polskiej branży dystrybucji sporo przetasowań. Spodziewana fuzja zmieni bowiem diametralnie układ sił na rynku dystrybucji IT w tej części Europy. Rozmówca CRN Polska podkreśla przy tym, że spółka obecnie koncentruje się na realizacji bieżących celów. Strategia komunikacyjna Also jest na tym etapie również bardzo oszczędna – oficjalne komentarze spodziewane są dopiero za kilka tygodni.

Pozostali dystrybutorzy unikają komentowania największej od lat zmiany na polskim rynku i jej skutków. Pytani o prognozy na kolejne miesiące koncentrują się na przewidywanych trendach technologicznych i biznesowych. Co ważne, większość z optymizmem patrzy w przyszłość. Przewidują, że klienci zwiększą inwestycje, a wartość rynku wzrośnie o kolejnych kilka procent. Wskazują przy tym na szereg czynników, które powinny przynieść poprawę koniunktury: rozwój usług w chmurze i sprzedaży subskrypcyjnej, wzrost sektora e-commerce (który dystrybutorzy obsługują już nie tylko w zakresie produktów IT), większe wykorzystanie funduszy unijnych, a także spodziewane inwestycje firm w bezpieczeństwo cyfrowe i infrastrukturę. Rozwój usług e-administracji również powinien przełożyć się na zwiększenie zakupów sprzętu i oprogramowania.

Co ważne, w ostatnich latach małe i średnie firmy znacznie ograniczyły wydatki na wymianę infrastruktury IT i wiele z nich nie może już dłużej odkładać inwestycji.

W wielu przypadkach czas eksploatacji dwukrotnie przekroczył już zakładany przez producenta cykl życia urządzeń. Przedsiębiorcy, szczególnie używający IT do podnoszenia konkurencyjności, zmuszeni będą zatem do wymiany sprzętu. Lata 2019 i 2020 będą także kluczowe dla kontraktowania i wydatkowania funduszy unijnych, co było już wyraźnie widoczne w minionym kwartale – podkreśla Adam Rudowski, prezes Veracompu.

Trend wzrostowy na polskim rynku potwierdzają dane Contextu. Według analityków w III kw. 2018 r. przychody dystrybutorów IT zwiększyły się o 5,1 proc. wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, co oznacza także lepszy wynik niż w I kw. ub.r. (-0,3 proc.), jak również poprawę w porównaniu z II kw. ub.r., kiedy zapanowała stagnacja (0,0 proc.). W bieżącym roku według PMR wartość całego polskiego rynku IT ma wzrosnąć o 4,8 proc. rok do roku (+1,6 mld zł), do 34,2 mld zł. W opinii 100 największych firm z branży popyt stymulować będzie RODO (45 proc. wskazań), a poza tym wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT (43 proc.) i rozwój cloud computingu w przedsiębiorstwach. Blisko połowa pytanych (45 proc.) spodziewa się również ożywienia w sektorze zamówień publicznych.