Rok 2019 w kilku zdaniach

Andrzej Przybyło, prezes AB

Obecne i nadchodzące trendy wskazują, że będzie wzrastać znaczenie usług chmurowych. Oznaczają one dla nas budowę dużego obszaru biznesowego, bazującego na przychodach abonamentowych. Widzimy też duży potencjał w e-commerce. Jesteśmy nie tylko świadkami kolejnych etapów trwającej rewolucji w zakresie wzrostu znaczenia sprzedaży online, ale także sami generujemy już w dużej części sprzedaż w ten sposób – prawie 90 proc. naszych transakcji z klientami jest tak właśnie realizowanych. Warto poza tym zwracać uwagę na rynek smartfonów, na którym należy spodziewać się w tym roku ciekawych wydarzeń, pomimo braku spektakularnych innowacji technicznych. Kolejna istotna kategoria produktowa to rozwiązania smart life. Segment ten grupuje kilka powiązanych ze sobą kategorii – smart home (rozwiązania z zakresu inteligentnego domu), HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), CCTV oraz security (telewizyjne systemy dozorowe, monitoring, bezpieczeństwo IT, systemy alarmowe). Dzięki smart life dystrybutorzy zaczynają docierać do nowych partnerów – instalatorów i hurtowni elektrotechnicznych.


Piotr Niedźwiedź, Field Sales Unit Director, Tech Data

W zeszłym roku doszło do dużych przetasowań na rynku ICT. Widoczna była tendencja do konsolidacji, zwłaszcza w przypadku międzynarodowych koncernów, a trochę mniej wśród rodzimych firm. Trudna sytuacja niektórych, często dużych integratorów i resellerów spowodowała odpływ pracowników i pojawienie się sporej liczby nowych małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wysoko wykwalifikowane kadry, znalazły one swoje miejsce na rynku, wygrywając często ze znacznie większymi i dłużej działającymi na rynku graczami. Rok 2019 będzie jednak czasem weryfikacji, czy plany biznesowe tych firm miały solidne podstawy i czy będą one w stanie dalej działać i dynamicznie się rozwijać.


Sławomir Harazin, wiceprezes Actionu

To będzie kolejny bardzo trudny i wymagający rok dla całej branży. Konsolidacja na rynku, bardzo silna presja cenowa w internecie, brak innowacyjnych produktów i zaostrzająca się polityka ubezpieczycieli – tych trendów możemy być raczej pewni. Sądzę, że w 2019 r. doprowadzą one do wycofywania się większości małych firm z tradycyjnego handlu na rzecz oferty usługowej. To jedyne sensowne rozwiązanie, do którego przygotowujemy się jako Action Business Center. W tym roku klient będzie mógł zyskać najwięcej na wszystkim, co jest związane z automatyzacją procesów w dobie rosnących kosztów pracy i braku wykwalifikowanej kadry na rynku. Na pewno w obszarze zainteresowania resellerów będą również wszelkie produkty związane z bezpieczeństwem i przetwarzaniem danych.


Adam Rudowski, prezes Veracompu

W 2019 r. będzie postępować polaryzacja naszego sektora, szczególnie na poziomie integracji. Na jednym biegunie uplasują się firmy dostarczające szeroką gamę rozwiązań, również zaawansowanych, ale bez wkładu usług własnych. Działają one w modelu „sprzedaj i dostarcz” wraz z ewentualnymi wdrożeniami i utrzymaniem. Na drugim biegunie znajdą się specjaliści posiadający własne kompetencje i kadry inżynierskie. W naszej opinii przyszłość należy do obu tych grup, jednak trzeba pamiętać, że zdecydowanie większą marżę oraz siłę na rynku mają firmy dysponujące wiedzą ekspercką.


Andrzej Kuźniak, wiceprezes ABC Daty

Resellerzy i integratorzy powinni, wzorem dystrybutorów, zmieniać profil swoich firm w celu optymalnego dopasowania do aktualnej sytuacji. A ta wymaga, w mojej ocenie, zdywersyfikowania zarówno posiadanej oferty produktowej, jak też prowadzonej działalności i usług. Dziś nie wystarczy już sama sprzedaż produktów. Od resellerów klienci oczekują przede wszystkim specjalistycznej wiedzy i związanych z nią dodatkowych usług przed- i posprzedażowych oraz oferty produktowej różniącej się od tej w sieciach handlowych. Dobrym kierunkiem jest np. sprzęt przeznaczony dla klienta biznesowego czy określonych grup odbiorców, np. miłośników e-sportu i cyfrowej rozrywki.