Z końcem roku szkolnego 2012/2013 zamknięto program pilotażowy Cyfrowa Szkoła. Stał się on bazą do dalszej cyfryzacji placówek edukacyjnych w nowej perspektywie finansowej. Choć ta już trwa, realnie szkoły wybiorą się na zakupy dopiero w przyszłym roku. Pieniądze na ten cel samorządy otrzymają w pierwszym kwartale 2016 r. W każdym razie działania zapoczątkowane w ramach pilotażu Cyfrowej Szkoły będą kontynuowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Tutaj kładzie się nacisk na doposażenie szkół w – mówiąc najogólniej – rozwiązania z zakresu nowych technologii, które mają stanowić nowoczesne pomoce dydaktyczne. Przewiduje się też szkolenia dla nauczycieli pod kątem wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów.

 

Działania związane z rozpowszechnianiem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK – taki skrót obowiązuje w oficjalnych dokumentach rządowych) w edukacji mają być prowadzone również na poziomie centralnym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W tym przypadku duży nacisk kładzie się m.in. na odbudowę i rozwój szkolnictwa zawodowego.

Dla sprzedawców technologii IT wytyczne MEN (o nich w dalszej części tekstu) oraz unijne programy to dobra wiadomość. Dla zarządców szkół oznacza to jednak sporo wyzwań. Jednym z nich jest dążenie do tego, aby do 2020 r. zapewnić przepustowość łącza internetowego na poziomie jednego gigabita na sekundę. W zależności od liczby uczniów szkoły powinny dysponować jednym lub dwoma komputerowymi zestawami mobilnymi. Na taki zestaw składają się laptopy wyposażone w system operacyjny, oprogramowanie biurowe i odpowiednie zabezpieczenia. W zależności od wspomnianej liczby uczniów szkoły powinny posiadać co najmniej jedną lub dwie multimedialne sale lekcyjne. Multimedialne, a więc zaopatrzone w urządzenia do projekcji obrazów i emisji dźwięku. Szkoła powinna też zapewnić służbowe komputery nauczycielom – w pierwszej kolejności tym, którzy jako pierwsi zaczęli wykorzystywać TIK na swoich lekcjach, ale docelowo wszystkim. W placówkach należałoby zorganizować miejsce, w którym uczniowie będą mogli korzystać z Internetu w czasie wolnym od lekcji.