Piotr Fabiański, prezes zarządu Infonet Projekt RODO, RODO i jeszcze raz RODO – temat, który zdominował wszystko. Ogromna liczba rozwiązań nagle pozwala być zgodnym z RODO. To rozporządzenie spowodowało większe zainteresowanie usługami public cloud, ze względu na możliwości raportowania, a co za tym idzie możliwości prześledzenia, co się działo na naszej platformie na poziomie detalicznym. RODO pokazało również użytkownikom, że mimo wszystko nie 100 proc. ich danych znajduje się w data center, które wybrali…

Tomasz Spyra, właściciel RAFcom Trzeba zwrócić uwagę na pojawienie się na polskim rynku nowego dystrybutora Ingram Micro, który przejął dobrze znanego na naszym rynku dystrybutora RRC Poland. Drugim takim wydarzeniem moim zdaniem było oczyszczenie polskiego rynku IT z oszustów wyłudzających zwrot podatku VAT w tzw. karuzelach podatkowych.

Artur Kozłowski, wiceprezes Integrity Partners W 2017 r. miało miejsce kilka bardzo ciekawych wydarzeń na rynku IT w Polsce, ale gdybym miał wskazać tylko jedno, skłaniałbym się w kierunku IT Future Expo. Targi te przyciągają przedstawicieli branży IT, ale także wielu zainteresowanych nowymi rozwiązaniami i technologiami potencjalnych klientów. Jest to znakomita okazja do pogłębienia wiedzy, jak też nawiązania wielu kontaktów i relacji biznesowych.

Maciej Kałużyński, prezes One System Do bardzo ciekawych wydarzeń możemy zaliczyć Dell EMC Forum 2017, podczas którego partnerzy i klienci mogli poznać najnowsze trendy i strategie, przykładowe wdrożenia, innowacyjne rozwiązania technologiczne i nowe produkty, pomagające w realizacji obecnie trwającej cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach. Wydarzenie to było dla nas szczególnie interesujące, gdyż mieliśmy okazję przedstawić nasze spojrzenie na zagadnienie cyfrowej transformacji, będąc partnerem współorganizującym tę imprezę. Mówiliśmy o tym, że przyspieszenie procesów biznesowych za pomocą odpowiednich rozwiązań IT daje przewagę konkurencyjną i stwarza nowe możliwości. Plany biznesowe firm powinny być silnie powiązane z technologią, dlatego pokazaliśmy, jak przy użyciu odpowiednich narzędzi i wsparciu One System wybrać właściwe rozwiązania IT.

 

W jakim kierunku będziecie rozwijać działalność firmy w 2018 r.?

Piotr Biela, członek zarządu netology Dla nas będzie to rok rosnącej świadomości roli rozwiązań pozwalających zarządzać bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Celowo użyłem słowa „zarządzać”, ponieważ w netology bezpieczeństwo utożsamiamy z procesem, a więc ciągiem działań zmierzających do osiągnięcia i późniejszego utrzymania zadowalającego nas i naszych klientów stanu, nie zaś „jednorazową akcją wdrożeniową”. W obszarze tym mamy przygotowaną niezwykle ciekawą ofertę, która powinna znaleźć uznanie wielu przedsiębiorstw. Rok 2018 będzie też rokiem dalszego oferowania rozwiązań, które umożliwiają działom IT bycie aktywnym i ważnym członkiem procesów biznesowych w dowolnej firmie. Chcemy zmieniać postrzeganie komórek IT: z kosztogennych zbiorowisk technologicznych geeków w działy rozumiejące biznes i wpływ, jaki na konkurencyjność i innowacyjność mają rozwiązania technologiczne.

Piotr Fabiański, prezes zarządu Infonet Projekt Na pewno będziemy inwestować w rozwój serwisu i kompetencji w takich obszarach jak: backup, storage i wirtualizacja. W kontekście naszego oprogramowania, ITManagera, strategia działania w 2018 r. przewiduje dwa kluczowe obszary. Po pierwsze budowę nowej, siódmej już wersji tego systemu, z którą chcemy wejść na rynki zagraniczne. Poza tym ITManager będzie również dostępny w modelu SaaS. Inwestujemy też w public cloud ze szczególnym uwzględnieniem modelu usługowego, technologii związanych z mobilnym biurem i pracą grupową.

Tomasz Spyra, właściciel RAFcom W 2018 r. będziemy rozwijać naszą działalność w kierunku bezpieczeństwa, pamięci masowych all-flash, platform do uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu oraz systemów backupu z deduplikacją globalną, w tym rozwiązań do ochrony danych znajdujących się w usługach chmurowych. Ponadto będziemy w dalszym ciągu rozwijać projekt „RAFcom IT Future Flash”.