Artur Kozłowski, wiceprezes Integrity Partners Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w branży IT, nie pozostają bez wpływu na planowanie strategii naszej firmy. Potrzeba dostosowania się do nowych pomysłów i wizji globalnych dostawców rozwiązań wymusza na takiej firmie jak Integrity Partners konieczność szybkiego reagowania na sygnały, jakie płyną z rynku. W roku 2018 będziemy stawiali jednak na dwa sprawdzone dotychczas „konie”, a będzie to cloud i szeroko pojęte cybersecurity. Dzięki korektom w strukturze przedsiębiorstwa, które mają za zadanie zwiększyć efektywność, dużym inwestycjom w digital marketing, działaniom w obszarze research and development, jak też wprowadzaniu nowych rozwiązań do naszego portfolio – chcemy jeszcze bardziej ugruntować naszą pozycję na rynku IT w 2018 r.

Maciej Kałużyński, prezes One System W odpowiedzi na potrzeby naszych obecnych klientów oraz uwzględniając trendy rynkowe będziemy w 2018 r. skupiać się na dostarczaniu rozwiązań pomagających przyspieszać procesy biznesowe, ułatwiających zarządzanie, a co za tym idzie zapewniających oszczędności i większe przychody naszym klientom. Mam tu na myśli m.in. rozwiązania hiperkonwergentne, nowoczesne serwery i macierze dyskowe, a także bezpieczny i bardzo wydajny backup oparty o deduplikację i kompresję danych.

Adam Niklewicz, właściciel Corporation Systemy Komputerowe i Consulting Oczywiście utrzymujemy obecny kierunek działania, a więc rozwiązywanie problemów naszych klientów, dostarczanie sprzętu, oprogramowania i kompleksowych rozwiązań, w tym reagowanie na zmiany w wymaganiach prawnych dotyczących JPK, e-deklaracji itp. Od pewnego czasu wprowadziliśmy usługi chmurowe firm zewnętrznych, aby umożliwić klientom niejako oderwanie działalności od konkretnego biurka.

 

Na jakie usługi będzie największy popyt w 2018 r. na całym rynku?

Piotr Biela, członek zarządu Netology Security, security, security… w każdym obszarze i na każdym poziomie. Od kluczowego w naszym rozumieniu kształtowania świadomości przez systemy rozwiązujące konkretne problemy w kluczowych obszarach aż do całościowych rozwiązań typu SOC. Niezwykle ważne jest dla nas dalsze rozwijanie kompetencji, które zapewniają optymalizację wartości wskaźnika „time to market”, niezależnie od tego, czy działamy na poziomie infrastruktury, rozwiązań programowych czy procesów. Ponadto jesteśmy przekonani, że konsekwentnie realizowana polityka wspierania klientów – nie tylko w doborze najlepszego dla nich rozwiązania, ale wspólnym znajdowaniu i mierzeniu korzyści biznesowych będących skutkiem jego wdrożenia – będzie kluczem do nowych, ciekawych projektów. Zasada „poznaj, żeby zrozumieć – zrozum, żeby doradzić” jest nadal aktualna.

Piotr Fabiański, prezes zarządu Infonet Projekt Myślę, że nasza strategia obejmuje dokładnie te obszary, które będzie charakteryzować największy popyt w 2018 r.: wsparcie serwisowe, rozwiązania integratorskie, technologie związane z Office 365 lub Google G-Suite jako mobilne biuro i platforma do pracy grupowej. W kontekście IT Managera będą to optymalne kosztowo rozwiązania służące do wsparcia w zakresie RODO, zarządzania zasobami, ticketami (systemy Help Desk) czy monitoring komputerów służbowych.

Tomasz Spyra, właściciel RAFcom Należy się spodziewać usług związanych z audytem systemów informatycznych oraz ich dopasowaniem do wymogów wchodzącego w maju 2018 r. rozporządzenia RODO. Popyt będzie rósł również na usługi związane z zapewnieniem poufności i bezpieczeństwa składowanych danych.

Artur Kozłowski, wiceprezes Integrity Partners Moim zdaniem nadal będzie duże zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi eksperckie, architektoniczne, niezbędne w skomplikowanych projektach, wdrożeniach, integracjach systemów, zabezpieczeniu danych i dostępów. Szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi przedsiębiorstwami czy instytucjami i mówimy o rozwiązaniach głównie on-premise. Oczywiście gwałtowny rozwój chmury i modelu SaaS wymusił na branży IT szybkie, sprawne i elastyczne działanie w obszarze dostarczania podstawowych usług oraz wsparcia dla działów IT i użytkowników. Jednocześnie w znacznie większym stopniu jesteśmy angażowani przez działy „biznesowe” naszych klientów, aby wspierać osoby odpowiedzialne za dobór odpowiednich narzędzi poprawiających produktywność i bezpieczeństwo. Niewątpliwie – co widać już było w 2017 r. – w związku ze zbliżającą się datą dostosowania podmiotów do dyrektywy RODO wzrośnie zapotrzebowanie na usługi prawne, analityczne i consultingowe.

Maciej Kałużyński, prezes One System Usługi chmurowe to jeden z najbardziej wyraźnych trendów. Już dziś zauważamy dużo większe zainteresowanie, niż jeszcze rok temu, implementacją Office’a 365 oraz rozwiązań Azure firmy Microsoft. Coraz więcej klientów interesuje się również zakupem rozwiązań w modelu as a service, leasingowaniem lub wynajmem infrastruktury oraz otrzymywaniem w ramach usług konkretnych funkcjonalności rozwiązania. W związku z wejściem w 2018 r. regulacji dotyczących ochrony danych osobowych spodziewamy się dużego zainteresowania usługami audytorskimi związanymi z bezpieczeństwem i przechowywaniem danych w organizacjach.