Adam Niklewicz, właściciel Corporation Systemy Komputerowe i Consulting Na pewno zyskiwać na znaczeniu będą usługi związane z dostosowaniem systemów informatycznych, wraz z dokumentacją, do nowych wymagań prawnych. Rozwój e-deklaracji oraz JPK wymusza wymianę komputerów wraz z systemami. Podpisy kwalifikowane to kolejne pozycje konieczne do wprowadzenia w firmach. RODO to chyba najważniejsza pozycja w naszej ofercie na rok 2018. Znakomita większość naszych klientów nie ma pojęcia, co powinna zrobić, aby nie narazić firmy na kary. Szkolenia, które są organizowane, udzielają mało konkretnych odpowiedzi. Dlaczego? Ponieważ „wszystko jest w ruchu” i sami szkoleniowcy nie wiedzą, jak to będzie wyglądało w praktyce.

 

Czy już przestawiacie firmę na usługi chmurowe?

Piotr Biela, członek zarządu netology Od kilku lat zapewniamy rozwiązania oferowane pod marką netosphere. W naszym jednak rozumieniu chmura jest jedynie sposobem dostarczenia i rozliczenia usługi, nie zaś jej fizycznym adresem. Tak więc tam, gdzie znajduje to uzasadnienie, będziemy gorącymi ambasadorami rozwiązań cloud – nie zaś ślepymi wyznawcami tego modelu biznesowego. Wspólnie z klientami uczymy się korzystać z jego dobrodziejstw, uważając jednocześnie na pułapki, np. związane z monitoringiem, rozliczalnością czy bezpieczeństwem usług.

Piotr Fabiański, prezes zarządu Infonet Projekt Tak, coraz większa liczba naszych klientów rozważa już, pod kątem wdrożeń naszego oprogramowania, wykorzystanie platform SW/HW dostępnych w chmurze. My również do działalności produkcyjno-biznesowej zaczynamy używać rozwiązań chmurowych, w tym Office 365.

Tomasz Spyra, właściciel RAFcom Nie, jeszcze nie, choć cały czas przyglądamy się technologiom chmurowym. Pełne przestawienie się na usługi cloud wymagałoby zmiany profilu działalności firmy i nabycia nowych kompetencji. W tym momencie skupiamy się na tym, na czym znamy się najlepiej i gdzie posiadamy największe kompetencje, a więc na bezpieczeństwie i ochronie danych.

Artur Kozłowski, wiceprezes Integrity Partners Począwszy od 2009 r. płyniemy z „nurtem chmury” i każdy kolejny rok to coraz większy udział tych usług w ogólnym bilansie naszej firmy. Nadal jednak, pomimo coraz większego zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi i zaufania do nich, nie możemy zapominać o takich podmiotach i instytucjach, które są jeszcze z różnych powodów sceptycznie nastawione do chmury i wymagają od nas tradycyjnego podejścia.

Maciej Kałużyński, prezes One System W 2017 r. postawiliśmy na rozwój kompetencji w zakresie cloud oraz wprowadziliśmy do naszej oferty hybrydowe rozwiązania do backupu i przechowywania danych, które integrują się z chmurą, m.in. Microsoft Azure.

Adam Niklewicz, właściciel Corporation Systemy Komputerowe i Consulting Nie, ale jest to związane z tym, że reprezentuję małą firmę. Na tę chwilę nie widzę takiej potrzeby. Oczywiście mamy w ofercie usługi chmurowe innych dostawców, z którymi współpracujemy. Jednak zainteresowanie nimi naszych klientów jest niemal zerowe.