Placówki ochrony zdrowia w Polsce dostały drugą szansę na skuteczne wdrożenie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej. Pierwotnie zaproponowanego przez ustawodawcę terminu 1 sierpnia br. nie była w stanie dotrzymać ponad połowa placówek, więc pojawiła się nowa data – 1 sierpnia 2017 r. Warto wykorzystać darowany czas i uświadamiać potencjalnym klientom, że cyfryzacją danych medycznych należy zainteresować się już teraz. Powszechna tendencja zostawiania wszystkiego na ostatnią chwilę może sprawić, że na kilka miesięcy przed nowym terminem (a ten już raczej nie ulegnie zmianie) będziemy świadkami wielu chaotycznych – z braku czasu – wdrożeń.

Proces cyfryzacji danych medycznych dotyczy trzech obszarów. Pierwszy jest związany z codzienną pracą i trafiającymi do placówki medycznej dokumentami papierowymi, które należy zeskanować i wprowadzić do szpitalnego systemu obiegu dokumentów. Drugi to informacje wytworzone od razu w postaci cyfrowej. Dużym wyzwaniem może jednak stać się trzeci obszar, czyli cyfryzacja gromadzonego przez wiele lat archiwum analogowych obrazów z różnych rodzajów badań, jak również danych tekstowych. Chociaż nie ma formalnego wymogu, aby placówki medyczne dokonały pełnej digitalizacji swoich archiwalnych danych, to często może wystąpić konieczność wprowadzenia do systemu obiegu archiwalnych dokumentów papierowych z danymi pacjenta, który dziś jest w ciężkim stanie, w związku z czym należy prześledzić historię jego choroby.

Wojciech Piórko

Sales Director AC Power, Racks & Solutions, Poland & Baltics, Emerson Network Power

Wszelkie zakłócenia działania sieci elektrycznej, takie jak przerwa w zasilaniu, obniżenie napięcia w sieci, szum elektryczny, udary, skoki napięcia czy stany nieustalone, mogą wpływać na działanie urządzeń elektronicznych. Szum elektryczny, poza skrajnymi przypadkami, jest nieodczuwalny dla użytkownika urządzeń, lecz może przyczynić się do skrócenia okresu eksploatacji elektrycznego sprzętu medycznego. Z kolei problemy z zasilaniem mogą być przyczyną nieprawidłowości w działaniu systemów, które skutkują zablokowaniem sprzętu, awariami i uszkodzeniami programów czy samego systemu, niespójnością danych, błędami w ich przetwarzaniu czy transmisji. Aby takim zjawiskom zapobiec i odpowiednio zabezpieczyć systemy o znaczeniu krytycznym, należy wdrożyć profesjonalny system gwarantowanego zasilania awaryjnego.