Producenci OEM zawsze starali się utrudniać życie dostawcom zamienników. Jednak dopiero od jakiegoś czasu zaczynają odnosić zamierzony skutek. Przy czym trudno wskazać jeden szczególnie skuteczny pomysł. To raczej suma kilku równoległych działań, począwszy od wprowadzenia drukarek z systemem dolewania atramentu, w przypadku których stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych jest po prostu atrakcyjne cenowo (np. według Epsona tusz 70 ml do drukarki z ITS-em można kupić za ok. 28 zł). W ogóle producenci sprzętu zaczynają działać w myśl hasła „najtańszy toner/atrament na rynku”, starając się tworzyć ofertę, która częściej niż kiedyś wzbudzi zainteresowanie oszczędnego konsumenta. Ponadto wzrosła liczba szkoleń partnerskich – zwłaszcza rok 2016 był pod tym względem obfity. Prezentowano na nich korzyści wynikające ze stosowania oryginalnej eksploatacji i zachęcano partnerów do większego zaangażowania się w ich sprzedaż. Komunikaty były wspierane informacjami o programach lojalnościowych. Wspomniane działania i  nakłady na marketing zaczynają przynosić rezultaty.

– W 2016 roku sumarycznie sprzedaż materiałów eksploatacyjnych w ABC Dacie wzrosła, w przeciwieństwie do danych IDC mówiących o kurczącym się rynku – mówi Małgorzata Jung, Busines Unit Manager w polskim oddziale dystrybutora. – Wprawdzie zbyt wkładów atramentowych w porównaniu z tonerami zmniejszył się o ok. 3 proc. rok do roku, ale za to popyt na tonery w zestawieniu z atramentami zwiększył się o ponad 10 proc. Przeważającą część naszej oferty w tym segmencie stanowią oryginalne materiały eksploatacyjne.

Maciej Deka, od niedawna szef kanału partnerskiego HP Inc. w Polsce, podczas listopadowej gali dla partnerów wyraził przekonanie, że sprzedaż oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wzrośnie, ponieważ zaistniały u nas czynniki, które będą temu sprzyjać. Zalicza do nich rozwój rynku usług kontraktowych, objęcie tuszów i tonerów mechanizmem podatkowej odpowiedzialności solidarnej i zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, znoszące najniższą cenę jako nadrzędne kryterium wyboru oferty.

Co wspomaga przedaż OEM-ów

… rozwój rynku usług kontraktowych,

…objęcie tuszów i tonerów mechanizmem podatkowej odpowiedzialności solidarnej,

…zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, znoszące najniższą cenę jako nadrzędne kryterium wyboru oferty,

…wzmożone działania marketingowe i szkoleniowe producentów OEM.