W zgodnej ocenie dostawców zainteresowanie mobilnością w przedsiębiorstwach, trwające co najmniej od kilkunastu lat – odkąd pracownicy sprzedaży zaczęli korzystać z sieci VPN – to rosnący trend, który już dziś obejmuje niemal wszystkie branże i organizacje. Według IDC stanowi on jeden z filarów tzw. trzeciej platformy (obok chmury, Big Data i mediów społecznościowych), która będzie zmieniać biznes i generować wydatki przedsiębiorstw na IT. Według danych Salesforce 68 proc. dyrektorów IT w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza zwiększyć nakłady na aplikacje mobilne, tyle samo przeznaczy więcej środków na migrację do chmury. Przy czym zapotrzebowanie na konkretne rozwiązania zależy od specyfiki sektora i przedsiębiorstwa. Dla jednych są to aplikacje do komunikacji z użytkownikami końcowymi, dla innych specjalistyczne oprogramowanie (np. sprzedażowe, logistyczne) czy przechowywanie, przesyłanie danych (np. w chmurze). Tak czy inaczej, według danych OVUM większość, bo ok. 60 proc. pracowników, chce korzystać w pracy z własnych bądź wybranych przez siebie urządzeń.

Ponieważ mobilna rewolucja usprawnia procesy biznesowe i obniża koszty, presja na mobilność będzie się nasilać. Dodatkowo na rynku pracy przybywa osób z pokolenia, dla których komunikacja z dowolnego miejsca i na dowolnym sprzęcie to norma. Szczególnego zainteresowania tego typu rozwiązaniami należy oczekiwać w takich sektorach jak: handel, logistyka i transport, usługi finansowe, ubezpieczenia, edukacja, gastronomia, edukacja, ochrona zdrowia i służby mundurowe. Spory potencjał rozwoju można dostrzec także w samorządach, którym powinno zależeć na zdalnych usługach i informacjach dla obywateli.

Dostawcy przekonują, że rozwój trendu mobilności w firmach to wielka szansa dla resellerów i integratorów. To oni razem z producentami i operatorami usług telekomunikacyjnych mogą być jego największymi beneficjentami. Aby rozwinąć swój biznes na fali mobilności, firmy IT muszą jednak najpierw przystosować się do zmian, jakie niesie ze sobą nowy trend.

Branże zainteresowane mobilnością

• e-handel,

• transport, usługi pocztowe i kurierskie,

• usługi finansowe (np. agenci ubezpieczeniowi),

• edukacja,

• usługi finansowe i ubezpieczenia,

• samorządy,

• ochrona zdrowia,

• start-upy i małe firmy z niewielką infrastrukturą IT.

### Page Break ###

– Klientami resellerów będą coraz częściej nie tyle firmy z różnych branż, co integratorzy, którzy dostarczają przedsiębiorstwom systemy end-to-end, czyli sprzęt, konfiguracje, personalizowane systemy i aplikacje. Resellerzy będą dostarczać sprzęt właśnie im – podkreśla Maciej Jarmiński, dyrektor działu Mobile w ABC Dacie.

Dlatego ważne jest, żeby resellerzy zauważyli zmianę trendu i nawiązali współpracę z integratorami. Z tą zmianą wiąże się inna, na którą muszą być gotowe firmy z łańcucha dostaw – chodzi o ewolucję struktury sprzedaży. Otóż przedsiębiorstwa będą zamawiać mniej telefonów i laptopów, natomiast pracownicy, czyli de facto konsumenci, będą zainteresowani droższymi, zaawansowanymi rozwiązaniami, dotychczas zarezerwowanymi dla przedsiębiorstw. Jest to związane z trendem  BYOD. Kluczowe jest zatem, by resellerzy docierali z ofertą, określaną dotychczas jako B2B (np. laptopami biznesowymi czy zaawansowanymi urządzeniami mobilnymi), nie tylko do firm, lecz także do konsumentów – osób z firm, w których mobilność jest szczególnie potrzebna w pracy (np. wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające mobilnych pracowników). Istotna stanie się także umiejętność przekonania ich do wyboru zaawansowanych rozwiązań dla biznesu, a nie tanich modeli konsumenckich. Argumenty, jakimi warto się posłużyć, to np. lepsze zabezpieczenia, odporność na uszkodzenia, dłuższy czas pracy na baterii.

>> Jak resellerzy mogą skorzystać na nowym trendzie? (1)


Roch Norwa, Lead System Engineer – End User Computing Specialist for Eastern Europe, VMware

Mobilność całkowicie zmienia układ sił na wielu rynkach, pozwalając małym i zwinnym firmom konkurować z największymi. Otwiera również szerokie możliwości dla dostawców rozwiązań IT. Jako świeży trend stanowi niszę, która daje okazję do wyróżnienia się na tle dotychczasowej konkurencji. Inwestycje w nowe kompetencje umożliwią resellerom i integratorom  zachowanie, a nawet wzmocnienie ich pozycji rynkowych.

 


Maciej Jarmiński, dyrektor działu Mobile, ABC Data

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą od razu sięgały po drogie i zaawansowane rozwiązania, zwiększające mobilność firmy. W pierwszej kolejności wybiorą gotowe propozycje oferowane przez operatorów komórkowych czy innych dostawców usług. Rodzaj kupowanych przez nich rozwiązań będzie zależał od rodzaju prowadzonej działalności.

 


Gabriela Maksymiuk, Territory Marketing Manager CEE,

IntelSzansą dla resellerów może okazać się tzw. cross-selling, czyli sprzedaż łączona sprzętu, oprogramowania i usług. Ponadto kupiony sprzęt mobilny trzeba odpowiednio zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą, zgubieniem. Niezbędne jest również skuteczne zarządzanie flotą tych urządzeń – o tyle skomplikowane, że z reguły składają się na nią sprzęty działające pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Resellerzy powinni edukować swoich klientów i wyjaśniać im, dlaczego warto inwestować w rozwiązania biznesowe.

 


Szymon Poliński, inżynier systemowy, Fortinet

Obecnie dla resellera posiadanie w ofercie rozwiązań do ochrony sprzętu mobilnego to konieczność. Prędzej czy później każda firma będzie ich potrzebować. Ważne jest, aby rozwiązania te można było sprawnie włączyć w istniejące już systemy oraz żeby odpowiadały potrzebom przedsiębiorstw różnej wielkości. Zarządzający infrastrukturą powinni zwracać uwagę na to, w jaki sposób pracownicy korzystają z urządzeń mobilnych, np. jakie aplikacje instalują.