W tym kontekście wydaje się, że błąd popełniają ci integratorzy, którzy „grają ceną”, zamiast dążyć do kompleksowej usługi. Opcją zapewniającą większe profity okazuje się bowiem doradztwo i edukowanie użytkowników. Kluczowe jest uświadamianie klientów w zakresie kosztów używania poszczególnych rozwiązań oraz rozważne, optymalne dopasowanie sprzętu i dodatków do potrzeb użytkownika. To oczywiście wymaga dużej wiedzy o rozmaitych produktach od wielu dostawców – nie tylko o projektorach, lecz także o monitorach i systemach audio – co umożliwi zaprojektowanie, zbudowanie i utrzymanie dobrze działającego (czyli zgodnego z oczekiwaniami klienta) rozwiązania.

Partner powinien czarno na białym przedstawić klientowi profity z użytkowania, dajmy na to, urządzeń laserowych. Wystarczy zaprezentować tabelki z podsumowaniem kosztów dla porównywalnych modeli lampowych i laserowych – zachęca przedstawicielka Panasonica.

Jak zaznaczano, wdrożenia projektorów wymagają wiedzy na temat urządzeń, ich instalacji i obsługi po sprzedaży, aby zaoferować i zainstalować odpowiedni dla klienta sprzęt, okablowanie i inne dodatki.

Resellerzy i integratorzy przy sprzedaży projektorów powinni skupić się na wartości dodanej. Mam tu na myśli przede wszystkim dobór ekranów, systemów audio oraz tablic interaktywnych, czyli to wszystko, na czym będą mogli generować przyszły zysk – radzi Tomasz Krawczyk.

W jego ocenie największe marże będzie można uzyskiwać na instalacjach, projekcie, okablowaniu czy dodatkowym systemie audio.

Do najważniejszych trendów na rynku projektorów należy…

…przejście na sprzęt o większej jasności i rozdzielczości obrazu,
…rosnący udział urządzeń laserowych w sprzedaży,
…zastępowanie projektorów monitorami w małych i średnich salach spotkań.