Wsparcie marketingowe producentów (WMP) to ważny element działalności sprzedażowej wielu firm resellerskich i integratorskich. Markowi vendorzy dysponują budżetami, doświadczeniem i innymi zasobami promocyjnymi, dzięki którym mogą zapewnić partnerom handlowym szereg narzędzi i form współpracy na tym polu. Redakcja CRN Polska wraz z agencją Sarota PR przeprowadziła badanie, na podstawie którego powstał raport mający na celu określenie potrzeb resellerów i integratorów dotyczących narzędzi WMP oraz skali i sposobu ich wykorzystania. Rezultaty badania mogą pomóc producentom w planowaniu i kształtowaniu współpracy z partnerami handlowymi. Wynika z niego, że vendorzy nie w pełni wykorzystują swój potencjał marketingowy w kanale sprzedaży B2C i B2B.

Raport CRN Polska i Sarota PR wskazuje, że ponad połowa (57 proc.) ankietowanych korzysta z WMP. Jednak większość małych firm do tej grupy nie należy (56 proc.). Zatem to średnie i duże przedsiębiorstwa są głównym adresatem WMP. Co ciekawe, spośród przedstawicieli firm, które nie korzystają bądź nie otrzymują WMP, aż 40 proc. przyznaje, że byłoby ono dla nich przydatne. Z kolei niemal równie duży odsetek (37 proc.) uznaje, że go nie potrzebuje.

Gdy w grę wchodzi podział na kategorie, najczęściej z WMP korzystają firmy typu VAR (63 proc.). Wśród resellerów ten odsetek wynosi 56 proc., a wśród integratorów 55 proc. Najczęściej po narzędzia i fundusze promocyjne sięgają sprzedawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw, jak również firmy działające w obszarze przechowywania danych i zarządzania nimi oraz integratorzy zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem IT – w tych trzech dziedzinach działalności stopień korzystania z WMP jest najwyższy i wynosi (odpowiednio): 71 proc., 69 proc. i 67 proc. Można z tego wyciągnąć wniosek, że producenci z wymienionych branż udzielają swoim partnerom wsparcia w działaniach marketingowych na najszerszą skalę.

Wyniki sugerują również, że z WMP częściej korzystają firmy IT kooperujące z dostawcami rozwiązań B2B niż B2C. W tym zakresie z producentami współpracuje 60 proc. sprzedawców elektroniki dla przedsiębiorstw i 45 proc. resellerów zajmujących się elektroniką konsumencką. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku oprogramowania. WMP otrzymuje 71 proc. firm zajmujących się oprogramowaniem B2B i 53 proc. sprzedawców oprogramowania B2C.