Patrząc na moje rozterki i plany z 2014 r. („Rollercoaster, czyli rok 2014 oczami resellera”, CRN Polska nr 1/2015), muszę stwierdzić, że po trzech latach pracuję wydajniej, ale spokojniej. Oswoiłem się z podejściem dystrybutorów i producentów do naszej grupy biznesowej, pozostając z tymi, którzy nas szanują i doceniają. Jeśli chodzi o producentów, to muszę przyznać, że z politowaniem patrzymy na ich programy partnerskie i wybieramy produkty, które odpowiadają nam i naszym klientom.

W porównaniu z okresem sprzed kilku lat racjonalniej podchodzimy do naszych klientów i nie walczymy o nich do upadłego. Staramy się o tych, których możemy obsłużyć na jak najwyższym poziomie, co procentuje nowymi, konkretnymi klientami, którzy przychodzą do nas z polecenia. Tacy klienci akceptują nasze propozycje, ceny i marże.

Co do nowych tematów i rozwiązań, jak chmura, smart home czy e-medycyna, to nauczeni doświadczeniem staramy się mieć te rozwiązania pod ręką, ale nie angażujemy w nie zasobów finansowych ani ludzkich. Staramy się raczej sprostać bieżącym wyzwaniom, odpowiadać na zapotrzebowanie klientów i w tę stronę kierować nasze wysiłki. Z nowych tematów, nad jakimi pracujemy w kontekście najbliższych miesięcy, warto wymienić szeroko rozumiane bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej i zasobów. Jest to temat wprawdzie ważny, ale niezbyt doceniany przez klientów. Niemniej zarówno bieżące, jak i przyszłe wysiłki naszych wdrożeniowców skoncentrowane będą na tej właśnie dziedzinie. Oby z dobrym skutkiem.

 

Rok 2017…

…był rokiem odbicia po nieco słabszym  niż rok wcześniej rezultacie w 2016 r. Gorsze wyniki w tym roku były spowodowane brakiem przetargów. Jest ich co prawda nadal mało, niemniej jednak praca z firmami z sektora MŚP i instalacje teletechniczne zapewniły nam odbicie i osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku. Chociaż nie ukrywam, że liczyliśmy na wzrosty na rynku przetargów publicznych. Niestety, w kolejnych miesiącach ubiegłego roku nic takiego się nie wydarzyło. Dla przykładu nasz Urząd Miejski Biskupiec zakupił w zeszłym roku tylko trzy nowe komputery. W pozostałych urzędach i szkołach było niewiele lepiej. Nawet ministerialny program „Aktywna tablica” do dziś nie został zrealizowany w naszej gminie. Tak więc pozostało nam być czujnym i współpracować z budżetówką na poziomie, na jaki pozwalają jej finanse, co w rezultacie sprowadza się do niezbędnych wymian sprzętu i kosztów eksploatacji.

Na szczęście mieliśmy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowaniem na nasze usługi ze strony MŚP. Budujemy dla nich infrastrukturę teleinformatyczną, a także dostarczamy sprzęt i oprogramowanie. Z kolei dzięki zwiększonemu popytowi na lokale mieszkalne – zarówno nowe, jak i remontowane – mamy pracę przy budowie instalacji teletechnicznych, w tym światłowodowych. Dlatego też zakupiliśmy spawarkę światłowodową wraz z osprzętem pomiarowym, co dało nam możliwość wykonywania instalacji światłowodowych i realizacji dodatkowych zleceń.