Zdaniem specjalisty

Szymon Trela, Product Manager CEE ISD, Sharp

Rynek biznesowych urządzeń drukujących powinien być w 2019 r. stabilny, z niewielkimi wzrostami. Z pewnością utrzymany zostanie trend polegający na zwiększaniu udziału urządzeń kolorowych względem monochromatycznych, szczególnie w segmencie sprzętu A3, oraz wzrost udziału modeli wielofunkcyjnych kosztem jednofunkcyjnych. O ile nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia w skali makroekonomicznej, powinien to być w miarę spokojny okres. Następuje także zmiana roli urządzeń drukujących, zwłaszcza wielofunkcyjnych, w firmach. Coraz częściej jest to sprzęt odpowiedzialny już nie tylko za wsparcie obsługi dokumentów (tak papierowych, jak i cyfrowych), ale stający się elementem zaawansowanego systemu obiegu dokumentów, systemu pracy zespołowej lub rozwiązania wideokonferencyjnego.
 

Leszek Bareja, Product Manager, Xerox

Integratorzy druku muszą zmienić swoje kompetencje: z tych typowo związanych z drukiem – jak kontrola dostępu czy kontrola kosztów – na te, które umożliwiają integrację drukarek z programami i systemami oraz tworzenie aplikacji na urządzenia drukujące. Bardzo ważna staje się wiedza na temat bezpieczeństwa danych. Ponieważ drukarka nie jest tylko odbiornikiem plików do druku, ale także elementem systemów biznesowych, należy zadbać o ochronę danych, mając na względzie mechanizmy ich szyfrowania.


Barbara Boryczka, Product Marketing Manager, Ricoh

Urządzenie drukujące nie jest już pudełkiem do kopiowania i drukowania stojącym gdzieś w rogu biura. Staje się ważnym elementem łańcucha obiegu dokumentów, inteligentną pomocą w codziennej pracy. Jednocześnie wszyscy producenci obserwują spadek nakładów per urządzenie. Dokument, który jeszcze kilka lat temu musiał być wydrukowany na papierze i podpisany – obecnie z powodzeniem może funkcjonować tylko w postaci cyfrowej. Również producenci muszą więc oferować wartość dodaną do urządzenia drukującego oraz usługi dodatkowe. W innym wypadku pozostaną w tyle w wyścigu na innowacje.

Krzysztof Janiec, MPS Sales Specialist, Epson

Przede wszystkim cenna jest umiejętność szerszego spojrzenia na biznes klienta końcowego – ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Poza tym zrozumienie procesów obiegu informacji i danych oraz rzeczywistych kosztów, jakie ponosi klient w trakcie całego cyklu eksploatacji urządzeń drukujących. Jest to już dziś znacznie ważniejsze niż skupianie się na parametrach technicznych danego sprzętu czy granie jego ceną. Umożliwia to oferowanie dokładnie tego, co sprawdzi się w danej organizacji, a w dalszej perspektywie pozwoli na nawiązanie wieloletniego partnerstwa. Innym kluczowym obszarem, w którym warto zdobywać kompetencje, bo z roku na rok odgrywa on coraz większą rolę, jest bezpieczeństwo druku, rozumiane jako element procesu obiegu dokumentów w firmie.


Mariusz Sawicki, Business Unit Manager, ABC Data

Integratorzy systemów druku powinni charakteryzować się przede wszystkim rozległą wiedzą na temat wdrażania rozwiązań. Przy czym nie chodzi tu tylko o najpopularniejszy wydruk podążający, lecz także o inne narzędzia usprawniające pracę w biurach. Przykładem mogą być rozwiązania do skanowania i archiwizacji dokumentów. Po zamianie na formę cyfrową mogą zostać rozpoznane przez system i skierowane w odpowiednie miejsce, aby trafić do konkretnej bazy danych. Do implementacji takich systemów wymagana jest oczywiście ich znajomość, a także wiedza dotycząca samych urządzeń drukujących, które trzeba odpowiednio skonfigurować. Integrator powinien proponować klientom gotowe rozwiązania sprzętowe i programowe, które zoptymalizują środowisko druku jak również procesy w firmie.