W maju bieżącego roku przeprowadzilismy wśród resellerów ankietę dotyczącą sprzedaży urządzeń drukujących, tak atramentowych jak laserowych. Wyniki badania są nieco zaskakujące. Jak wiadomo, sprzedaż w tym segmencie rynku od lat maleje, ale zjawisko to nie jest zauważane u resellerów. U ponad jednej trzeciej ankietowanych w zeszłym roku wzrosła sprzedaż sprzętu atramentowego (oczywiście wielofunkcyjnego) i o ponad jednej czwartej laserowego. Co ciekawe, jeśli mowa o spadkach, to badani częściej niż w przeszłości uważają, że mają one miejsce za sprawą ogólnie malejącego popytu, a nie przez konkurencję ze strony sieci detalicznych. Dwa lata temu aż 55 proc. ankietowanych wskazało na spadki z powodu konkurencji detalu, obecnie zauważalnie mniej, bo 44 proc.

Z tegorocznej ankiety wynika też, że w przypadku sprzętu laserowego, głównym odbiorcą są korporacje, a rzadziej – niż dwa lata temu – małe i średnie przedsiębiorstwa (36 proc. wobec 42 proc. w badaniu z 2013 r.).