Zacznijmy od ogólnej sytuacji na rynku z perspektywy producentów narzędzi do wirtualizacji serwerów. Najnowszy z raportów Gartnera z serii Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure pokazuje silną polaryzację w tym segmencie. Z jednej strony widać dwóch wyraźnych liderów: VMware i Microsoft. Ten pierwszy wciąż pozostaje na czele, ale znajduje się pod silną presją Microsoftu, nasycania się rynku oraz rosnącej popularności usług chmurowych. Z kolei Microsoft – w porównaniu z poprzednim raportem – poczynił postępy. Co istotne, producent jest w trakcie prac nad kolejną edycją Windows Servera, który będzie zawierać nową wersję Hyper-V. Z drugiej strony na rynku funkcjonuje kilku mniejszych graczy – Citrix, Oracle, Red Hat, Huawei i Odin – działających w specyficznych obszarach, do jakich można zaliczyć bazy danych o znaczeniu krytycznym.

Jeśli chodzi o same technologie, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że maszynom wirtualnym wyrosła konkurencja w postaci kontenerów. Są coraz częściej brane pod uwagę przez klientów ze względu na łatwe w obsłudze narzędzia programistyczne, standaryzację, popyt na mikrousługi oraz ogólnie na popularność cloud computingu. Kolejną alternatywą dla wirtualizacji lokalnych środowisk są coraz popularniejsze usługi IaaS. Specjaliści Gartnera twierdzą, że maszyny wirtualne dostarczane z chmury publicznej stanowiły w 2015 r. już 20 proc. wszystkich maszyn wirtualnych (w 2011 r. zaledwie 3 proc.). Wygląda na to, że trend ten będzie się utrzymywał i większa liczba nowych serwerów wirtualnych będzie działać w chmurze niż w środowisku lokalnym.

Cloud computing można określić jako sposób korzystania z zasobów obliczeniowych, który znajduje zastosowanie w przypadku specyficznych zadań – szczególnie tych wymagających skalowania i elastycznego przydzielania zasobów. Rosnąca popularność chmury stymuluje ewolucję w technikach wirtualizacji tak, aby stawały się one coraz lżejsze. Dzięki temu zdecydowanie łatwiejsze staje się tworzenie, wdrażanie i skalowanie aplikacji. Potwierdzeniem tej ewolucji jest ogromne zainteresowanie kontenerami.