Według Gartnera wśród firm, które już korzystają z wirtualizacji lokalnych serwerów i chmur prywatnych, rośnie zainteresowanie automatyzacją tych środowisk, usługami zarządzalnymi lub hostingiem. Najbardziej zaawansowane przedsiębiorstwa zaczynają chętniej budować swoje chmury prywatne z wykorzystaniem rozwiązań open source. W przypadku dużych firm wyraźnie widać, że większość z nich korzysta z więcej niż jednej platformy wirtualizacji. Poza tym często integrują one swoje środowisko lokalne z chmurami publicznymi, konstruując rozwiązania hybrydowe.

Wirtualizacja serwerów i kontenery stanowią podstawę do budowania chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych. W szczególności usługi IaaS są świadczone na bazie środowisk wykorzystujących maszyny wirtualne. O ile w obszarze chmur publicznych następuje ekspansja, o tyle w przypadku użytkowników korporacyjnych analitycy Gartnera dostrzegają już pewne nasycenie i niewielki wzrost liczby maszyn wirtualnych.

 

Bezpłatny hypervisor nie jest zły

Podstawowe oprogramowanie do wirtualizacji serwerów od lat jest bezpłatne. Jednak, wbrew pozorom, darmowy hypervisor to nie jest zła informacja dla integratorów. Potencjał biznesowy związany ze sprzedażą wirtualizacji serwerów w dużej mierze wynika z szeregu możliwości, które ona stwarza, w zakresie nowego sprzętu, ale przede wszystkim szerokiego wachlarza związanych z nią usług. Projekty wirtualizacyjne bardzo często obejmują szereg elementów, np. dodatkowe oprogramowanie do zarządzania i automatyzacji. Poza tym firmy realizujące projekty wdrożeniowe na bezpłatnej platformie do wirtualizacji mogą zarobić na usługach. Tańsze oprogramowanie oznacza niższe koszty całego projektu. W efekcie łatwiej przekonać klienta do wdrożenia. Biorąc przy tym pod uwagę, że marże na sprzedaży licencji na oprogramowanie nie są wysokie, brak przychodu ze sprzedaży hypervisora nie ma aż tak dużego znaczenia. Poza tym można zarabiać na dodatkowych narzędziach (np. do backupu), które są często objęte programami rabatowymi przez producentów czy też programami dla integratorów, co w praktyce oznacza np. rabat przy zakupie licencji bądź bonus po przeprowadzonej transakcji.

Wirtualizacja w Polsce

Według danych Veeam Availability zaledwie 41 proc. usług w dużych przedsiębiorstwach w naszym kraju zostało zwirtualizowanych. Z deklaracji ankietowanych dyrektorów IT wynika, że w ciągu najbliższych dwóch lat wskaźnik ten wzrośnie, lecz jedynie do 45 proc. Wraz z powolną, ale jednak postępującą popularyzacją tej techniki rośnie również zainteresowanie szeregiem związanych z nią elementów: narzędziami do zarządzania i automatyzacji środowisk wirtualnych oraz szerokim spektrum usług.