Co oprócz ceny?

Przy wyborze systemów zasilania gwarantowanego klienci mogą kierować się różnymi względami. Na pierwszym miejscu będzie wprawdzie cena, ale liczy się również reputacja producenta, łatwość instalowania, zarządzania itp. W przypadku większych instalacji użytkownicy zwracają uwagę na nadmiarowość rozwiązania, jego skalowalność, modularność czy łatwość serwisowania. Bardzo istotne są gwarancja i opieka serwisowa: długość ich trwania, szybkość reakcji na zgłoszoną awarię oraz czas naprawy, a także dostępność okresowych przeglądów urządzeń. Dla kupujących bardzo ważne są opinie innych. Dlatego często wybierają produkty sprawdzone, polecane przez ich obecnych użytkowników.

Ważne jest łatwe i skuteczne zarządzanie zasilaniem gwarantowanym. Oprogramowanie powinno dać wgląd w działanie systemu i pewność, że wszystko zostanie bezpiecznie wyłączone, jeśli przerwa w dopływie energii przekroczy czas podtrzymania. Standardem staje się monitorowanie kondycji zasilaczy i słanie za pomocą poczty elektronicznej czy SMS-ów zawiadomień, gdy zostaną przekroczone zadane parametry. Zaawansowane UPS-y integrują się nawet z systemami zarządzania środowiskami zwirtualizowanymi, ułatwiając migrację „na żywo” maszyn wirtualnych w razie awarii zasilania i tym samym zachowanie ciągłości działania.

Choć wciąż najważniejszym czynnikiem przy wyborze systemu UPS pozostaje cena, to zaczyna się coraz częściej zwracać uwagę nie tylko na koszty zakupu rozwiązania (CAPEX), ale także na wydatki operacyjne (OPEX), związane z posiadaniem i eksploatacją urządzeń. Dlatego rośnie znaczenie energooszczędności, minimalizowania zajmowanej przez UPS powierzchni, obsługi serwisowej itp. W związku z tym oddziaływanie na klienta wyłącznie ceną jest dla resellera strategią mało perspektywiczną. Receptą na sukces będzie nastawienie się na oferowanie kompletnego rozwiązania i nabywanie wiedzy potrzebnej do lepszego zaspokajania potrzeb klienta oraz świadczenia wysokiej jakości usług.


Wojciech Piórko
Sales Director AC Power, Racks & Solutions, Poland & Baltics, Emerson Network Power

Jest wiele sposobów generowania przez resellera wartości dodanej, która tworzy marżę. Najłatwiej jest tym partnerom, którzy w swoich zespołach mają przeszkolonych pracowników zdolnych świadczyć usługi doradztwa technicznego ewentualnie skonfigurować produkt odpowiednio do potrzeb klienta. Reseller posiadający w portfolio produkty z różnych branż jest w stanie zbudować zintegrowane rozwiązanie dla klienta końcowego, np.: zasilacz UPS, szafę rackową, listwę PDU, serwer, urządzenia aktywne, oprogramowanie, usługę SLA. Bardzo popularna usługa, o którą pytają użytkownicy, to zdalne wsparcie serwisowe, nawet dla rozwiązań jednofazowych.