Dostawcy rozwiązań wideokonferencyjnych nie zasypiają gruszek w popiele. Z niedawnych posunięć na przykład Avayi i Polycoma (patrz ramka pt. „Wybrane działania producentów”) wynika, że w swoich działaniach stawiają na oferowanie systemów jak najszerszej grupie odbiorców – nie tylko dużym firmom. Obecnie bardzo duży wpływ na ten rynek mają potrzeby przedsiębiorstw związane z komunikacją wideo, niezależnie od miejsca, w jakim przebywają pracownicy, a w niedalekiej przyszłości – trend Video as a Service.

 

Optymistyczne przewidywania

Sprzedaż rozwiązań wideokonferencyjnych w Polsce będzie rosła – uważają dostawcy. Choć płatne systemy do spotkań biznesowych wideo są dla większości rodzimych firm jeszcze luksusem, to do zarządzających trafiają argumenty przemawiające za ich stosowaniem – przede wszystkim ten dotyczący ograniczenia kosztów działania przedsiębiorstwa.

Do czynników stymulujących wzrost sprzedaży specjaliści zaliczają coraz niższy koszt techniki wideokonferencyjnej (urządzeń i oprogramowania), powszechny dostęp do sieci i coraz wyższe koszty utrzymania pracowników etatowych. Ci ostatni cenią swój czas, tym bardziej że w trudnych pod względem ekonomicznym czasach są obciążani dodatkowymi obowiązkami. Dlatego interesują się technikami zastępującymi podróże służbowe. Na lepsze z roku na rok postrzeganie systemów wideokonferencyjnych ma wpływ to, że kadra zarządzająca przedsiębiorstwami w coraz większej części składa się z managerów młodego pokolenia, którzy chcą wdrażać technologie sprzyjające nowemu stylowi pracy. Kolejny czynnik wzrostu stanowi integracja kanału wideo i pracy grupowej w systemach Unified Communication, które stają się coraz bardziej mobilne i umożliwiają pracę z każdego miejsca i sieci.

Rynek wideokonferencji – esencja

• Według Gartnera w najbliższych latach popyt na rozwiązania do wideokomunikacji będzie wzrastał w tempie prawie 18 proc. rocznie.

• Zdaniem IDC polski rynek komunikacji zunifikowanej rośnie w tempie 20 proc. rocznie i w 2016 r. ma osiągnąć wartość ponad 140 mln dol. Firma badawcza wśród aplikacji o największym potencjale rozwoju wymienia programy do wideokonferencji i telepresence.

• Przepustowość łączy internetowych przestaje być barierą w rozwoju tego rynku.

• Coraz ważniejszą rolę w wideokonferencjach odgrywa trend związany z mobilnością. Coraz lepsza przepustowość sieci komórkowych wspomaga jego rozwój.

• Z czasem wideo as a service stanie się dobrym rozwiązaniem dla mniejszych firm. To przyszłościowa nisza dla integratorów działających na rynku małych przedsiębiorstw.

Dane Cisco

W lutym br. producent informował, że w Polsce jego rozwiązania wideokonferencyjne wdrożyło ponad 1000 przedsiębiorstw. Według dostawcy, kiedy rozważa się zalety współpracy z użyciem rozwiązań wideo, najczęściej przywoływanym miernikiem zwrotu z inwestycji (ROI) są oszczędności związane ze zmniejszeniem się liczby podróży służbowych. Na przykład polska firma, która zatrudnia 20 osób, w tym 5 na stanowiskach kierowniczych, przeciętnie rocznie na podróże służbowe wydaje około

64 tys. zł, tracąc przy tym 517 godz. pracy w związku z koniecznością przemieszczania się pracowników. Wyliczenia uzyskano, stosując narzędzie Cisco TelePresence Advantage Calcurator (www.businessadvantagecalcurator.com).