Zdaniem pytanych przez CRN Polska dostawców rynek UPS-ów jest stabilny: corocznie odnotowuje się na nim niewielkie wzrosty. Spadki w segmencie najmniejszych zasilaczy są wyrównywane przez rosnącą sprzedaż rozwiązań dla biznesu, w tym także tych największych klasy enterprise. Gwałtownych ruchów na rynku nie ma, a złe prognozy gospodarcze i krótkotrwałe trendy nie mają nań wielkiego wpływu, ponieważ wiele inwestycji wiąże się długim procesem decyzyjnym. Dodatkowo – z uwagi na uwolnienie funduszy unijnych, które oznacza inwestycje w infrastrukturę IT, w tym także w zasilanie gwarantowane – w kolejnych latach powinien utrzymywać się trend wzrostowy, ale bez spektakularnych skoków.

Dlatego bardziej ciekawe są zmiany, jakie zachodzą w samej strukturze opisywanego rynku. Odczuł je m.in. polski producent – firma EVER (więcej na ten temat w rozmowie z Markiem Bigajem na str. 88). Rynek zasilania gwarantowanego nie jest już taki sam jak jeszcze kilka lat temu, bo zmienił go i wciąż zmienia ogromny wzrost sprzedaży urządzeń mobilnych. Segment komputerów PC – jeszcze niedawno podstawowy dla zasilaczy małych mocy – nieodwracalnie się kurczy. Dlatego firmy oferujące małe UPS-y muszą szukać nowych obszarów zastosowania dla nich albo rozwijać nowe produkty i usługi.

Nowe trendy nie omijają UPS-ów

Najsilniejsze trendy technologiczne w ostatnich latach – takie jak wirtualizacja, cloud computing i coraz powszechniejsza mobilność w biznesie – mają spory wpływ na rynek zasilania gwarantowanego. Można to obserwować już na etapie projektowania infrastruktury niezbędnej do obsługi nowych technologii.

Coraz bardziej istotne jest zapewnienie skalowalności, elastyczności, efektywności energetycznej, a przede wszystkim optymalizacji kosztów rozwiązań z zakresu zasilania. Tak się dzieje w przypadku dużych projektów, związanych z tworzeniem centrów danych obsługujących chmurę obliczeniową. Własne serwerownie i cała związana z tym infrastruktura są nadal preferowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz administrację publiczną.