Hiperautomatyzacja, rozproszona chmura, praktyczne zastosowania blockchaina i augmentacja człowieka to tylko niektóre z najważniejszych trendów technologicznych, których rozwój będziemy obserwować w przyszłym roku. Mogą one być motorem inicjatyw związanych zarówno z transformacją, jak i optymalizacją biznesu. Gartner twierdzi, że technologiczni innowatorzy muszą przyjąć nowy sposób myślenia i wprowadzić praktyki polegające na ciągłej zmianie. Oto 10 trendów na rok 2020, które według analityków wstrząsną rynkiem IT w nadchodzących latach.

Empowered edge, czyli wzmocniony brzeg

Edge computing (przetwarzanie brzegowe) będzie dominować praktycznie we wszystkich branżach i zastosowaniach IT. Brzeg firmowych sieci zostanie wzmocniony bardziej wyrafinowanymi i specjalizowanymi zasobami obliczeniowymi oraz pojemniejszymi pamięciami masowymi. Ogólnie rzecz biorąc, zadaniem edge computingu jest lokalna obsługa przetwarzania i transferu danych,  by wyeliminować opóźnienia, wykorzystać stwarzane na brzegu możliwości i uzyskać jego większą autonomię.

Obecne potrzeby w tym obszarze wynikają z coraz powszechniejszego wdrażania systemów Internetu rzeczy (IoT). Z biegiem czasu na brzegu powstanie architektura składająca się z wielu najróżniejszych „rzeczy” i usług działających w elastycznej strukturze mesh, której spoiwem będzie zestaw rozproszonych usług chmurowych. W przyszłości inteligentna „rzecz”, taka jak np. dron, może komunikować się z korporacyjną platformą IoT lub lokalnymi usługami chmurowymi inteligentnego miasta, by następnie, w celach nawigacyjnych, łączyć się w trybie peer-to-peer z działającymi w pobliżu innymi dronami.

Do 2028 r. Gartner przewiduje stale rosnące wykorzystanie w urządzeniach brzegowych wbudowywanych czujników, pamięci, mocy obliczeniowej i zaawansowanych funkcji AI. Architektury mesh umożliwią tworzenie bardziej elastycznych, inteligentnych, responsywnych i działających na zasadach peer-to-peer systemów IoT.

Praktyczne zastosowanie blockchaina

Blockchain zapewnia działającym w jego strukturze i nieznającym się nawzajem partnerom bezpieczną interakcję w środowisku cyfrowym i wymianę informacji bez potrzeby posiadania jednego, scentralizowanego organu kontrolującego.

Z powodu różnych problemów technicznych, takich jak mała skalowalność i interoperacyjność, technika ta wciąż jeszcze nie dojrzała do wdrożeń korporacyjnych. Blockchain może jednak przekształcić całe branże, zapewniając przejrzystość wymiany danych między ekosystemami biznesowymi. Potencjalnie jest w stanie obniżać koszty, skracać czas transakcji i usprawniać przepływ pieniędzy. Wśród najbardziej obiecujących przypadków zastosowań są: śledzenie zasobów, automatyczne przetwarzanie reklamacji, wewnętrzne prowadzenie współużytkowanych rejestrów finansowych, a także wdrożenia w ramach koncepcji inteligentnego miasta i Internetu rzeczy.

Do 2023 r. blockchain stanie się technicznie skalowalny i będzie obsługiwać zaufane prywatne transakcje, zapewniając wymaganą poufność informacji. Jak wynika z ankiety Gartnera z 2019 r., 60 proc. CIO spodziewa się jakiejś formy wdrożenia rozwiązań bazujących na blockchainie w ciągu najbliższych trzech lat.