Hiperautomatyzacja

Hiperautomatyzacja to połączenie wielu funkcji uczenia maszynowego, pakietów oprogramowania i narzędzi automatyzacji. Wykorzystuje zaawansowane techniki do zwiększania automatyzacji procesów i augmentacji ludzi. Zdaniem Gartnera jest ona nieuniknioną metodologią, w ramach której firmy i instytucje muszą szybko identyfikować i automatyzować wszystkie możliwe procesy biznesowe. Kluczowe elementy hiperautomatyzacji obejmują zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), która jest sposobem łączenia starszych, nieposiadających interfejsów API systemów z bardziej nowoczesnymi, oraz zestawy do inteligentnego zarządzania procesami biznesowymi, w tym długotrwałymi.

Hiperautomatyzacja często prowadzi do stworzenia cyfrowego bliźniaka (digital twin) przedsiębiorstwa. Umożliwia wtedy firmom wizualizację interakcji funkcji, procesów i kluczowych wskaźników wydajności, tak by zwiększać wartość biznesową. Cyfrowy bliźniak staje się wówczas integralną częścią procesu hiperautomatyzacji, dostarczając w czasie rzeczywistym informacje o przedsiębiorstwie i zwiększając jego możliwości.

Za sprawą automatyzacji zadań w obszarze analizy danych analityka przestanie być do 2021 r. domeną wyłącznie wyspecjalizowanych data scientists.

Multiexperience (wieloobsługowość)

Multiexperience zastępuje znających się na technikach ludzi technikami znającymi się na ludziach. W ramach tego trendu tradycyjna idea komputera z jednym punktem interakcji ewoluuje w kierunku wielosensorowych i wielopunktowych interfejsów, takich jak urządzenia do noszenia (wearables) i zaawansowane czujniki. Gartner daje przykład Domino’s Pizza jako firmy, która stworzyła obsługę klienta wykraczającą poza zamawianie produktów przy użyciu aplikacji, a obejmującą także pojazdy autonomiczne, śledzenie pizzy i komunikację z wykorzystaniem inteligentnych głośników.

Chociaż możliwości rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej robią wrażenie, to wciąż nie brakuje wyzwań i barier do pokonania. Już teraz jednak trzy rodzaje zastosowania multiexperience wykazują wielką przydatność tego typu rozwiązań: projektowanie i wizualizacja produktu, wykonywane w terenie usługi serwisowe oraz szkolenia i symulacje.

Według Gartnera do 2021 r. co najmniej jedna trzecia przedsiębiorstw wdroży platformę programistyczną stworzoną pod kątem multiexperience, by wspierać swój rozwój mobilny, sieciowy, konwersacyjny i oparty na rozszerzonej rzeczywistości.