Demokratyzacja techniki

Demokratyzacja techniki to zapewnienie ludziom łatwego dostępu do kompetencji technicznych lub biznesowych bez intensywnego lub kosztownego szkolenia. Przykładowo, demokratyzacja pozwoliłaby programistom tworzyć modele danych bez konieczności posiadania wiedzy data scientist. Możliwe byłoby to dzięki wykorzystaniu programowania bazującego na sztucznej inteligencji do generowania kodu i automatyzacji testów.

Do 2024 r. programowanie niskopoziomowe będzie odpowiadać za ponad 65 proc. działań związanych z tworzeniem aplikacji. Do tego czasu 75 proc. dużych przedsiębiorstw będzie używać co najmniej czterech narzędzi do takiego programowania.

Mieliśmy już do czynienia z shadow IT, teraz jednym z potencjalnych wyzwań związanych z demokratyzacją będzie poradzenie sobie ze zjawiskiem shadow AI (niekontrolowanego wykorzystania sztucznej inteligencji). Osoby bez formalnego przeszkolenia będą masowo korzystać z łatwych w użyciu narzędzi do tworzenia rozwiązań bazujących na AI i zapewniać na zasadach peer-to-peer wsparcie innym podobnym sobie użytkownikom.

Gartner wymienia cztery kluczowe obszary w ramach trendu demokratyzacji, które zyskają na znaczeniu w latach 2020–2023. Są to: rozwój aplikacji, projektowanie, wiedza oraz dane i analityka.

Augmentacja człowieka

Augmentacja człowieka to wykorzystanie techniki do ulepszenia jego poznawczych i fizycznych możliwości. Przykładem mogą być górnicy używający urządzeń do noszenia (wearables), by zwiększyć swoje bezpieczeństwo, czy też wykorzystywanie aplikacji w celu poprawy zdolności do uczenia się lub tworzenia nowych doświadczeń.

Fizyczna augmentacja zwiększy możliwości człowieka przez umieszczenie rozwiązań technicznych w samym ciele lub na nim. Z kolei augmentacja poznawcza poprawi zdolność człowieka do myślenia i podejmowania bardziej świadomych decyzji. Obecnie wszelkiego typu przedsiębiorstwa rozważają augmentację człowieka, by osiągać lepsze wyniki biznesowe. Ma ona stać się podstawowym sposobem oddziaływania ludzi na siebie i wchodzenia w interakcje z przestrzenią wokół nich.

Istnieje pięć głównych zagadnień, na które firmy muszą zwrócić uwagę, wybierając techniki augmentacji człowieka. Przede wszystkim bezpieczeństwo: powierzchnia cyberataku, dotychczas ograniczona do konkretnego urządzenia lub miejsca, będzie stale powiązana z daną osobą, przemieszczając się wraz z nią. Pozostałe trudne kwestie to: prywatność danych, zgodność z regulacjami, potencjalne długoterminowe skutki dla zdrowia oraz poważne problemy natury etycznej.