O co chodzi z tym SD-WAN?

Dla przedsiębiorstw decydujących się na transformację cyfrową, korzystających z chmury i aplikacji generujących duże ilości danych, wydajna, niezawodna, bezpieczna i łatwa w obsłudze sieć staje się priorytetem. Wśród najgorętszych tematów na rynku sieciowym w bieżącym roku znajdzie się programowalna sieć rozległa (SD-WAN). Kolejni liczący się dostawcy starają się włączyć tego typu rozwiązania do swoich ofert, przejmując producentów specjalizujących się w jej dostarczaniu.

SD-WAN umożliwia administratorom IT wdrażanie sieci prywatnych w internecie przez oddzielenie warstwy oprogramowania od sprzętu. Definiowane programowo sieci rozległe mają zapewniać większą elastyczność i efektywność w łączeniu oddziałów firm rozrzuconych na dużym obszarze geograficznym i obsługujących rozproszone obciążenia, aplikacje do udostępniania wideo i systemy telefonii VoIP. SD-WAN, która przynosi rewolucję w sieciach rozległych, bazujących dotąd na MPLS i routerach, poprawia wydajność aplikacji i bezpieczeństwo, a jednocześnie obniża koszty transferu danych.

Kolejnym zjawiskiem, które można zaobserwować na rynku sieciowym, jest powiększanie się grupy producentów oferujących przełączniki sieciowe mogące obsługiwać systemy operacyjne niezależnych dostawców. Zauważalny w ostatnich latach rozwój technik wirtualizacji sieci, takich jak SDN (Software-Defined Networking) oraz NFV (Network Functions Virtualization), doprowadził do oddzielenia systemu operacyjnego, płaszczyzny sterowania i funkcji sieciowych od sprzętu. W rezultacie możliwe stało się uruchamianie na urządzeniach sieciowych niezależnego od nich oprogramowania.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony operatorów centrów danych oraz dużych przedsiębiorstw producenci coraz częściej poszerzają ofertę o model Open Networking. Gdy centra danych w coraz większym stopniu stają się definiowane programowo, otwartość systemu zapewnia klientom większy wybór, elastyczność, automatyzację i skalowalność w obszarze infrastruktury sieciowej.