Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A.

 

25 lat – najlepszy wiek dla Spółki

ABC Data prowadzi bezpośrednią działalność już na 9 rynkach CEE. O tym, że czyni to z sukcesem, świadczy fakt, iż wzrost sprzedaży na rynkach europejskich był w Q1 2015 znacznie szybszy od średniej rynkowej i wyniósł 7 proc.Z satysfakcją mogę powiedzieć, iż 2015 rok otwieramy bardzo dobrymi wynikami wypracowanymi w Q1. Mamy 15-proc. wzrost przychodów rok do roku, EBITDA wzrosła w tym czasie o 42 proc., a zysk netto niemal 2-krotnie. Równocześnie osiągnęliśmy znaczącą redukcję zadłużenia. Tak dobre wyniki to przede wszystkim efekt zwiększenia skali działania pod względem obszaru oraz oferty, ale też zdyscyplinowanej polityki kosztowej. Osiągnęliśmy znaczącą redukcję zadłużenia oraz poprawę wszystkich istotnych wskaźników, a dzięki optymalizacji struktury zobowiązań cykl konwersji gotówki uległ poprawie o ponad 11 dni.

ABC Data po 25 latach działalności jest jednym z liderów branży nie tylko w Polsce, ale w całym regionie CEE. To dla całego zespołu ABC Data ogromna satysfakcja oraz wyzwanie na przyszłość.

Główne wyzwanie dla nas? Chcemy być graczem numer 1. Chcemy stale zwiększać dynamikę wzrostu poprzez rozwój portfela usług i produktów, nacisk na rozwój e-commerce, ekspansję na nowych rynkach, akwizycje oraz poprzez wzmacnianie zespołu i zwiększenie dynamiki organizacji.


Juliusz Niemotko, Wiceprezes Zarządu ABC Data S.A.

 

25 lat współpracy z najlepszymi

ABC Data dostarcza na 44 światowe rynki przeszło 73 tys. produktów od ponad 430 renomowanych producentów światowych oraz lokalnych. Większość z nich działa tak jak my na wielu rynkach, dlatego

jestem pewien, że nasz wzrost i ekspansja geograficzna to korzyść i ułatwienie operacyjne również dla nich. Firma pozwala także korzystać ze zintegrowanego systemu i narzędzi e-commerce oraz infrastruktury logistycznej, które im zapewniamy. Poza tradycyjnymi kategoriami produktów ABC Data cały czas stawia na rozwój nowych perspektywicznych obszarów. W segmencie gier spółka w Q1 2015 r. zanotowała 3,5-krotny wzrost w ujęciu rok do roku. Obiecującym obszarem są usługi doradcze, wykraczające poza naszą podstawową działalność dystrybucyjną, a wynikające z szerokiego know-how, jakie posiadamy. Dlatego jednym z celów, jakie sobie stawiamy, jest stały rozwój kompetencji w innowacyjnych obszarach. To m.in. dzięki temu skala naszej współpracy z najważniejszymi vendorami wciąż rośnie.

Do czego dążymy? Aby jakość i innowacyjność naszych usług rozwijała się szybciej niż oczekiwania klientów z tym związane, a rozwiązania, które oferujemy, były benchmarkiem dla rynku i konkurencji. Chcemy rozbudowywać kompetencje i wzmacniać zespół, bo to decyduje o naszym rozwoju i sukcesie.