Realizacja zadań definiowanych przez komórki biznesowe przedsiębiorstw niesie ze sobą wysokie ryzyko nieautoryzowanego dostępu osób trzecich do poufnych danych biznesowych. Zagrożenia te wymuszają konieczność posiadania przez organizacje spójnych modeli kontroli dostępu i zarządzania tożsamością. Aktualne trendy wykorzystania technologii IT – powszechne korzystanie z dużych centrów danych i dostępu zdalnego, wzrost roli outsourcingu oraz wykorzystanie infrastruktury zwirtualizowanej i usług w chmurze – stawiają przed działami IT nowe wyzwania. Wraz ze wzrostem stopnia komplikacji procesów IT właściwe zarządzanie tożsamością i centralizacja mechanizmów zabezpieczeń stają się strategicznym kierunkiem rozwoju technologii w przedsiębiorstwach.

 

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem do usług biznesowych

Infrastruktura przedsiębiorstwa bazująca na platformie Windows Server wyposażona jest w grupę usług stanowiących spójny model zarządzania tożsamością użytkowników, komputerów, usług i innych obiektów sieciowych. Pełna integracja narzędzi umożliwia zbudowanie solidnego fundamentu dla realizowanych przez organizację procesów biznesowych. Podstawą platformy biznesowej przedsiębiorstwa są narzędzia i usługi oparte o najnowsze standardy w dziedzinie bezpieczeństwa, automatyzacji oraz zarządzania środowiskiem IT.

 

Windows Server Active Directory Domain Services

Microsoft Active Directory w większości firm stał się obecnie de facto standardem w przypadku uwierzytelniania, autoryzacji dostępu do kont, wdrażania zasad zabezpieczeń komputerów i zarządzania infrastrukturą IT. Dzięki latom doświadczeń Active Directory jest obecnie usługą wysoce skalowalną, bardzo bezpieczną i wydajną pod niemal każdym obciążeniem. Organizacje, które wdrożyły to rozwiązanie, osiągnęły korzyści w opisanych poniżej obszarach IT.