Według najnowszych danych Canalys rosną wydatki klientów biznesowych na zakup rozwiązań IT w modelu usługowym, kosztem nabywania infrastruktury i oprogramowania na własność. To właśnie sprzęt i software stanowią największą część opisywanego rynku. W ujęciu globalnym w pierwszym kwartale 2019 r. przedsiębiorstwa wydały na nie o 8 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Analitycy wskazują także na zdecydowany wzrost sprzedaży rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego w modelu usługowym. Obecnie stanowią one ponad 17 proc. wartości całego rynku „as a Service”, podczas gdy w ubiegłym roku było to ok. 14 proc.

Najnowsze wieści z segmentu IT jako usługa dotyczą m.in. HPE. W ciągu najbliższych trzech lat producent zamierza udostępnić w modelu usługowym całe swoje portfolio. Jeśli chodzi o dystrybutorów, zaangażowanie w biznes usługowy podkreśla m.in. Also – ma to być jeden z fundamentów wzrostu dla całego holdingu. Dystrybutorowi pomoże w tym platforma chmurowa przejętej właśnie ABC Daty.

W lipcowej ankiecie CRN.pl zapytaliśmy czytelników naszego portalu, w jakim stopniu są zdeterminowani, aby przestawić swój biznes na model „as a Service”. Okazuje się, że żywo zainteresowanych jest prawie 35 proc. respondentów, którzy zresztą już podjęli odpowiednie działania. Niecałe 9 proc. z kolei ma takie plany, ale zamierza je realizować dopiero w przyszłości. W zdecydowanej większości są natomiast ci respondenci, którzy na razie w kierunku „as a Service” nie chcą się rozwijać (mowa o ponad 26 proc. czytelników CRN.pl biorących udział w naszej ankiecie) lub też zastanawiają się nad obraniem tej drogi w biznesie (30,5 proc.). Warto przy tym zauważyć, że tylko niecałe 6 proc. osób, które odpowiedziały na pytanie w ramach naszej drugiej ankiety dotyczącej „as a Service”, jest zdania, iż producenci w jakikolwiek sposób pomagają partnerom w przestawieniu się na ten model.

Materiał przygotowano na podstawie dwóch ankiet zamieszczonych na crn.pl na przełomie czerwca i lipca. Wzięło w nich udział 40 czytelników.