Administrator centrum danych odpowiada dziś za działanie bardzo wielu różnych urządzeń. Z poziomu KVM, czyli fizycznego dostępu do maszyny, jest w stanie zarządzać tylko pewną częścią infrastruktury. Jeśli chce mieć pod kontrolą wszystko, potrzebuje oprogramowania, które umożliwi zarządzanie dowolnymi urządzeniami, nie tylko producenta danej platformy, ale także firm trzecich.

Systemy IT stają się dziś także coraz bardziej rozproszone. Jeśli centrala przedsiębiorstwa połączona jest z siecią oddziałów, ekonomicznym rozwiązaniem staje się działanie jednego centrum zarządzania, z którego można kontrolować całą infrastrukturę na odległość. Przykładem są sieci sklepów detalicznych, stacji benzynowych, dystrybucja energii z wieloma wyposażonymi w serwery obiektami – w takich środowiskach oprogramowanie do zdalnego zarządzania będzie znacznie ułatwiać zdalną pracę administratorom. Dzięki niemu mogą za pomocą kilku kliknięć dokonywać aktualizacji i modyfikacji infrastruktury w wielu oddalonych od siebie miejscach.

Właśnie takie możliwości daje oprogramowanie CC2000 firmy ATEN, które zapewnia kontrolę nie tylko nad infrastrukturą serwerową, ale również nad routerami, przełącznikami sieciowymi, listwami PDU itp.

Nie tylko dostęp do infrastruktury

Co ważne, CC2000 można podłączyć do procesorów serwisowych w serwerach popularnych marek i zarządzać fizycznymi oraz wirtualnymi maszynami. CC2000 nie tylko umożliwia zdalny dostęp, ale także zbiera informacje z różnych systemów, ostrzegając administratorów w sytuacjach alarmowych. Ułatwiając pracę osób administrujących dużymi serwerowniami i rozproszonymi środowiskami, znacznie ogranicza koszty operacyjne.

W połączeniu z dowolnymi przełącznikami KVM over IP, urządzeniami Serial Console Server i Power Delivery Unit platforma CC2000 zapewnia administratorowi zdalne monitorowanie wszystkich zainstalowanych urządzeń, w tym serwerów typu blade i maszyn wirtualnych.

Ponieważ w zarządzaniu kluczowe jest zachowanie ciągłości dostępu do infrastruktury, w oprogramowaniu CC2000 zastosowano architekturę serwera głównego i zapasowego (primary-secondary). Wbudowana nadmiarowość zabezpiecza transmisję informacji i zapewnia uaktualnianie baz danych w czasie rzeczywistym oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych serwerów zarządzania i urządzeń.

Korzyści z wdrożenia CC2000

Solidne rozwiązanie do centralnego zarządzania infrastrukturą zapewnia:
– szybkie i sprawne kontrolowanie instalacji za pośrednictwem jednego portalu dostępnego z dowolnego miejsca,
– szybsze reagowanie na sytuacje awaryjne w systemach o znaczeniu krytycznym,
– zniesienie ograniczeń odległości cechujących tradycyjne rozwiązania do zarządzania serwerowniami.

Jeden portal, jedno logowanie i jeden adres IP

Te trzy rzeczy gwarantują bezpieczny dostęp do wszystkich urządzeń w instalacji. Urządzenia są widoczne w ramach jednego drzewa, co zapewnia scentralizowany dostęp i administrowanie siecią w dowolnym miejscu i czasie.

Intuicyjny interfejs, oparty w najnowszym wydaniu CC2000 3.0 na HTML 5, dodatkowo zwiększa funkcjonalność platformy i łatwość jej obsługi. Za sprawą konsoli CC2000 i opatentowanego trybu pracy Panel Array administrator zyskuje wgląd w sygnał wizyjny wszystkich wybranych urządzeń w osobnych panelach na tym samym ekranie. Aby uzyskać dostęp do urządzenia i przejąć nad nim kontrolę, wystarczy skierować wskaźnik myszy na odpowiedni panel i kliknąć. Port KVM, port szeregowy oraz wyjście zasilania urządzenia IT można skojarzyć i wyświetlić w tym samym widoku, co daje administratorowi pełną kontrolę nad określonym elementem infrastruktury.

Wykorzystując skonsolidowane dane, opartą na zadaniach nawigację oraz uproszczone menu, administratorzy mogą łatwo uzyskiwać dostęp, konfigurować całą swoją infrastrukturę IT i zarządzać nią, szybko identyfikując problemy i skutecznie je rozwiązując.

Więcej informacji:
tel. 514 120 220, office@pl.aten.com, www.atenpoland.com