Handel, przemysł, transport, logistyka – to branże, w których w największym zakresie wykorzystywane są technologie automatycznej identyfikacji. To też branże uznawane często za najbardziej zainteresowane dalszymi wdrożeniami tego typu rozwiązań, a więc najbardziej atrakcyjne dla resellerów i integratorów. Rzeczywisty potencjał rozwojowy jest jednak o wiele wyższy.

Z systemami Auto ID mamy już bowiem do czynienia w zasadzie wszędzie: gdy odbijamy przy wejściu do biura kartę pracowniczą, gdy robimy w sklepie zakupy i płacimy za nie przy kasie, gdy kwitujemy przesyłkę dostarczaną przez kuriera do domu, gdy wjeżdżamy i wyjeżdżamy z parkingu przy centrum handlowym, gdy otwieramy drzwi w hotelu kartą otrzymaną w recepcji. W środowisku biznesowym używane są do zarządzania zasobami magazynowymi, wspierania produkcji wyrobów przemysłowych czy monitorowania wykorzystania floty samochodowej. Mogą też być użyteczne w takich specyficznych zastosowaniach jak kontrola wejść na stadiony sportowe.

Duża różnorodność zwiększa szanse na sukces

Do kategorii automatycznej identyfikacji zaliczanych jest wiele rozwiązań bazujących na różnych technologiach. Mogą to być: kody kreskowe (jedno- i dwuwymiarowe), paski magnetyczne, elektroniczne układy radiowe (RFID), karty inteligentne, systemy rozpoznawania tekstu (OCR), głosu lub obrazu i techniki biometryczne. Wszystkie służą tym samym celom: identyfikowaniu obiektów, osób i zdarzeń, śledzeniu i rejestrowaniu danych o nich, jak również przechowywaniu i wymianie informacji związanych z procesami biznesowymi i produkcyjnymi oraz danymi osobowymi. Z punktu widzenia integratorów ważne jest, że we wszystkich tych obszarach można zarabiać nie tylko na sprzedaży urządzeń, lecz także na projektowaniu i wdrażaniu systemów oraz serwisie sprzętu i oprogramowania.