Warto zwrócić uwagę, że wśród nowych, już dostępnych projektorów Sony jest model 4K o ultrakrótkim rzucie – VPL-GTZ1 – który można wykorzystać m.in. w systemach Digital Signage. Jako główne rynki docelowe wskazano w tym przypadku głównie handel i korporacje.


Trzy pytania do…

 

Piotra Dębskiego, dyrektora generalnego Kramer Electronics w Polsce, Czechach i na Węgrzech

CRN Na roadshow pokazano m.in. system, który  jest raczej z pogranicza AV i sieciówki. Czy w tym kierunku będzie zmierzać cała branża?

Piotr Dębski Tak, systemy AV coraz silniej przenikają się z IT. Istotne kierunki zmian w najbliższych latach to przejście na wyższe rozdzielczości, jak 4K, rosnące znaczenie mobilności, chmury, strumieniowania wideo i cyfryzacji. Analogowe standardy, jak VGA, wychodzą z użytku. Z kolei klienci korporacyjni są coraz częściej zainteresowani systemami do współpracy na bazie rozwiązań bezprzewodowych.

 

CRN Partnerzy sygnalizują problemy ze sprzedażą takich rozwiązań, np. firmom i instytucjom, które mają restrykcyjne normy bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych.

Piotr Dębski Docierają do nas takie sygnały, ale wdrożeń jest coraz więcej, głównie w firmach. Jest też duże zainteresowanie na uczelniach, lecz tam proces decyzyjny trwa dłużej. W ubiegłym roku sprzedaliśmy bardzo dużo urządzeń Connect, w bieżącym chcemy zwiększyć sprzedaż dziesięcikrotnie. Po I kw. br. wygląda na to, że uda się ten cel zrealizować, czyli rynek rośnie bardzo szybko. Prezentacja rozwiązania u klienta jest skutecznym wsparciem sprzedaży, dlatego pomagamy w tym zakresie integratorom. Docelowo jednak to nasi partnerzy mają przejąć na siebie tego typu zadania, bo wraz z rozwojem rynku nie będziemy mogli być wszędzie. W kwietniu uruchamiamy program certyfikacji.

 

CRN Dlaczego nie współpracujecie z dystrybutorami?

Piotr Dębski To umożliwia  sprawniejszą wymianę informacji i bardziej efektywne wsparcie przy konkretnych projektach.