Praktycznie cały swój biznes Avaya prowadzi za pośrednictwem sieci partnerów handlowych i przy ich współpracy. Producentowi zależy na tym, żeby jego partnerzy osiągali satysfakcjonujący ich poziom zysków nie tylko dzięki marży handlowej, ale przede wszystkim ze sprzedaży własnych usług: doradczych, wdrożeniowych, integracyjnych, utrzymaniowych itp. Z tego względu Avaya wprowadziła na polski rynek szereg kursów i szkoleń.

Lokalni partnerzy producenta mają teraz dostęp do bezpłatnych szkoleń sprzedażowych i technicznych oraz warsztatów „hands-on”, prowadzonych przez specjalistów Avaya Poland (w języku polskim), a także przez czołowych ekspertów z zagranicy.

Staramy się dostosowywać program i terminy tych szkoleń do specyfiki polskiego rynku. Wiele z nich jest dostępnych nie tylko dla autoryzowanych partnerów. Zapraszamy także firmy, które dopiero rozważają przystąpienie do naszego programu partnerskiego – mówi Małgorzata Tyszka, szefowa polskiego kanału partnerskiego Avaya.

Specjaliści producenta starają się też koordynować programy szkoleń. Przykładowo listopad jest miesiącem Avaya Equinox – w tym właśnie okresie odbywają się poświęcone tej platformie szkolenie sprzedażowe oraz intensywne, zaawansowane warsztaty techniczne. Analogiczne kursy poświęcone innym zagadnieniom planowane są w kolejnych miesiącach.

Szczególnie dużą wagę Avaya przykłada do wspierania partnerów w zakresie nowych rozwiązań, które niedawno trafiły na polski rynek: Equinox, Oceana i Breeze. Partnerzy autoryzowani w zakresie sprzedaży tych produktów mogą liczyć na dużą liczbę szkoleń (np. specjalnych kursów technicznych współfinansowanych przez producenta), jak też inne formy wsparcia, np. specjalne rozwiązania demo.