Możliwie najlepsze wykorzystanie przez firmy danych gromadzonych w różnych systemach w coraz większym stopniu będzie stanowiło o ich dalszym rozwoju. O przyszłości przedsiębiorstw IT z kolei zdecyduje to, na ile skutecznie będą w stanie pomóc swoim klientom w tym niełatwym procesie. Zwłaszcza że odbiorcy biznesowi zaczynają coraz częściej myśleć o wdrażaniu rozwiązań, które umożliwią im lepsze wykorzystanie danych. Tak twierdzi 26,3 proc. firm IT, które wzięły udział w ankiecie CRN.pl. Zdecydowanie mniej, bo 10,5 proc. resellerów i integratorów, już teraz współpracuje z klientami przy tego typu projektach. Z drugiej strony 21,1 proc. integratorów przyznaje, że ich odbiorcy biznesowi zdecydowanie nie są zainteresowani podniesieniem efektywności wykorzystania firmowych danych. Z kolei 42,1 proc. wyraża nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie.

Pozytywna wiadomość jest taka, że duża część integratorów nie zasypia gruszek w popiele i rozwija swoje kompetencje w kierunku, w którym prędzej czy później pójdą potrzeby ich klientów biznesowych. Oczekiwania tych ostatnich są bardzo zróżnicowane. Jednym należy pomóc przejść z etapu tabelek Excela, a niekiedy nawet ręcznych notatek na systemy Business Intelligence, innym zaszczepić choćby najprostsze rozwiązania do automatycznej identyfikacji, kolejnym zaś umożliwić funkcjonowanie w środowisku Internetu rzeczy.

Okazuje się, że rozwojem w zakresie integracji rozwiązań IoT dla przedsiębiorstw jest zainteresowanych 45,5 proc. respondentów ankiety CRN.pl. Skrajnie odmienną postawę reprezentuje natomiast 4,5 proc. integratorów. Producenci,  wprowadzając do portfolio rozwiązania zaspokajające potrzeby odbiorców końcowych odnośnie do Internetu rzeczy, przekonują partnerów, że prędzej czy później firmy IT będą musiały się zmierzyć z niełatwym wyzwaniem polegającym na integracji odpowiednich rozwiązań w infrastrukturze klientów.