Nie mniej ambitny projekt realizuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Usługa eVoting umożliwia udział w zdalnych głosowaniach akcjonariuszom spółek publicznych. Instytucja blisko współpracuje z IBM-em, ponieważ system bazuje na rozwiązaniu Hyperledger Fabric, w którego rozwój amerykański koncern mocno się angażuje.

Nie ukrywam, że było to dla nas duże wyzwanie. Na tę chwilę nie ma zbyt wielu produkcyjnie działających rozwiązań, które mogłyby posłużyć jako model postępowania. Ważne jest zatem włączenie menedżerów w dyskusje o rejestrach rozproszonych i samej technologii oraz edukacja na poziomie zapewniającym zrozumienie rozproszonego podejścia do biznesu oraz ocenienie wartości dodanej, jaką ta technologia może zaoferować – mówi Rafał Wawrzyniak, dyrektor Działu Eksploatacji Systemów Informatycznych w KDPW.

Akcjonariusze są uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawach spółek. Jednakże wielu z nich nie korzysta z tego przywileju ze względu na czas i koszty dojazdu. Wprawdzie prawo dopuszcza możliwość zdalnego głosowania, ale do czasu eVotingu nie powstało żadne rozwiązanie umożliwiające zrealizowanie tego zadania w praktyce. System wykorzystuje tzw. permissioned blockchain i zapewnia obsługę walnych zgromadzeń spółek publicznych, w tym również głosowanie akcjonariuszy na odległość.

Piotr Rutkowski
doradca ds. polityki DLT/Blokchain w Ministerstwie Cyfryzacji

Blockchain wciąż znajduje się w fazie rozwoju i nie zawsze łatwo jest pokazać jego przewagę nad innymi technicznymi koncepcjami zarządzania danymi. Wdrożenie każdej nowej technologii wymaga przełamania barier, nie tylko w obszarze regulacji, które na rynkach finansowych lub kapitałowych mają zapewnić ochronę inwestorów i stabilność finansową. Podobnie rozumiane cele regulacyjne kierują również innymi rynkami, w tym energetycznym, ochrony zdrowia czy sektorem ubezpieczeń. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że za pomocą blockchaina można rozwiązać istniejące problemy, otwierając zarazem nowe możliwości. Obecnie formułowane przepisy nie zawsze są dostosowane do szybko zmieniającej się rzeczywistości technologicznej i często tworzą przeszkody. Głównym wyzwaniem jest dostosowanie tych reguł do dynamicznie zmieniających się realiów, by uwolnić potencjał nowych technologii.