Firma działa w branży szkoleniowej, edukując swoich klientów w zakresie doskonalenia umiejętności związanych ze sprzedażą. – Do wdrożenia usług online firmy Microsoft przekonała nas analiza, jaką wykonał Fild.NET, z którym od dawna współpracujemy w zakresie dostarczania i obsługi rozwiązań informatycznych i na którego opinii w tym zakresie całkowicie polegamy. Z analizy tej wynikało, że będziemy w stanie istotnie ograniczyć koszty IT, a jednocześnie korzystać z najbardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych – mówi Dariusz Milczarek, prezes zarządu Sandler Training.

Dzięki podjęciu decyzji o wyborze usług online pracownicy Sandlera uzyskali dostęp do wszystkich potrzebnych im aplikacji, bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu środków trwałych, takich jak sprzęt i oprogramowanie. – Ponadto nie musimy opłacać zdobywania wiedzy technicznej i merytorycznej, związanej z zarządzaniem środowiskiem informatycznym, dzięki czemu możemy dostępne środki inwestować w rozwój podstawowej działalności – podkreśla Dariusz Milczarek.

 

Chcieliśmy obniżyć koszty

Powody decyzji o skorzystaniu z usługi w modelu colud computing były trzy. Jeden z nich to dążenie do zmniejszenia kosztów, zwłaszcza kosztów utrzymania serwerów i help-desku oraz zespołu, który się tym zajmuje (obojętnie czy na zasadach outsourcingu, czy nie). – Obecnie koszty są dużo niższe niż wówczas, gdy musieliśmy opłacać sztab ludzi – twierdzi Dariusz Milczarek.

Chodziło też o uniknięcie konieczności szkolenia pracowników. – Po wybraniu usług online można było zrezygnować ze zdobywania wiedzy technicznej przez zatrudniany przeze mnie zespół – wyjaśnia Dariusz Milczarek.

Trzecią przyczyną decyzji była pewność, że dane firmowe będą bezpieczne. – Microsoft to firma, która gwarantuje bezpieczeństwo naszych danych. Duża liczba rozproszonych farm serwerowych obsługujących klientów usług cloud Microsoft daje pewność, że cokolwiek by się stało, zawsze będziemy mieli dostęp do naszych danych – mówi Dariusz Milczarek. Jego zdaniem obawa potencjalnych użytkowników o bezpieczeństwo danych może wynikać z założenia, że Internet jest niebezpieczny, oraz ze strachu przed trzymaniem ich poza firmą.

W przypadku Sandlera zysk, polegający na tym, że zarząd firmy nie musi się przejmować infrastrukturą informatyczną i może skoncentrować się na głównym biznesie, przeważył nad obawami związanymi z ewentualną utratą danych czy przed skorzystaniem z nowych rozwiązań. – Nie chodziło nawet o korzystanie z usług przez Internet, ale raczej o zmianę nastawienia, bo przecież doszła także obawa przed chwilową utratą dostępu do sieci, a więc i do firmowych danych. Na szczęście istnieją różne metody łączenia się z Internetem, nie musimy ograniczać się do jednej, więc ewentualne niedogodności wynikające z chwilowej niemożności dostępu do Internetu zawsze można w jakiś sposób zminimalizować – tłumaczy Dariusz Milczarek.

 

Przez miesiąc wersja demonstracyjna

Sandler zdecydował się na zakup pełnego pakietu na dziesięć stanowisk, który zawiera Exchane Online, SharePoint Online, Live Meeting Online, OCS Online. – Współpracujemy w Polsce z kilkoma partnerami, którzy się rozwijają, zakładam więc, że docelowo tych stanowisk może być więcej – zaznacza Dariusz Milczarek.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Fild.NET zaprezentował Sandlerowi działanie usług online w praktyce. – Dostaliśmy na próbę wersję demonstracyjną, z której korzystaliśmy przez miesiąc. Takie zalety jak przyjazny interfejs i wygoda użytkowania dostrzegliśmy od razu. Mieliśmy mimo to różne wątpliwości, ale nasz partner rozwiewał je po kolei. A kiedy przeanalizowaliśmy wszystko, łącznie z ofertami innych firm, doszliśmy do wniosku, że zdecydujemy się właśnie na to rozwiązanie. W końcu partner przeprowadził u nas test usług w chmurze, w wyniku którego przekonaliśmy się, że – choć korzystanie z usług typu cloud computing nie jest pod względem szybkości porównywalne z posługiwaniem się programami zainstalowanych na komputerach użytkowników – to jednak pozwala poprawić działanie firmy, co w ostatecznym rozrachunku przeważa – opowiada Dariusz Milczarek.

W zakres wdrożenia weszły: pomoc w przeprowadzeniu przez proces rejestracji i płatności, konfiguracja BPOS, założenie i konfiguracja witryny w SharePoint Online, stworzenie bibliotek w SharePoint Online oraz szkolenie użytkowników z SharePoint. – Cały czas udzielamy wsparcia w zakresie SharePoint Online – mówi Anna Obiegała, Account Manager w Fild.NET.

Dariusz Milczarek przyznaje, że choć wdrożenie nie zakłócało pracy w firmie, początkowo wykonanie niektórych zadań trwało dłużej lub sprawiało trudność użytkownikom. – Być może nie zapamiętaliśmy wszystkiego podczas szkolenia, np. wykorzystywania różnych możliwości, więc przez tydzień, dwa, odczuwaliśmy pewien dyskomfort związany ze stosowaniem w praktyce tego, czego się nauczyliśmy – mówi.