Oferowane przez Ivanti oprogramowanie Data Center Discovery jest niezbędne do prawidłowej inwentaryzacji sprzętu, systemów operacyjnych i aplikacji znajdujących się w firmowym centrum danych. Zebrane w ten sposób informacje mogą służyć kilku celom, a przede wszystkim niejako zasilać narzędzia do zarządzania zasobami IT (IT Asset Management) i oprogramowaniem (Software Asset Management).

Świadomość tego, co posiadają firmy, wcale nie jest powszechna. Wiele z nich na wstępnym etapie jest zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat własnej infrastruktury, a dopiero później stara się wykorzystać ją do zarządzania zasobami czy licencjami – mówi Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny Ivanti na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie.

Wykorzystanie systemów typu ITAM i SAM, dysponujących zawsze aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zasobów, powinno stanowić jedno z założeń przyjętej przez firmy polityki bezpieczeństwa. Dzięki nim administratorzy zyskują informacje m.in. o tym, które aplikacje wymagają aktualizacji – proces ich instalacji mogą przeprowadzić za pomocą narzędzia Ivanti Patch Manager, a tym samym ochronić przedsiębiorstwo przed atakiem z wykorzystaniem znanych przestępcom luk w niezałatanym oprogramowaniu.

Kolejne dwie zalety korzystania z DCD oraz narzędzi typu ITAM i SAM są związane z zarządzaniem licencjami popularnego oprogramowania. Oferowana przez Ivanti aplikacja Licence Optimizer porównuje stopień rzeczywistego wykorzystania przez firmę oprogramowania, na które ma licencje, z zapisami umów licencyjnych. W ten sposób umożliwia wykrycie nieprawidłowości, chroniąc klienta przed karami, które może otrzymać w wyniku prowadzonego przez dostawcę audytu. Ale możliwe jest też osiągnięcie korzyści finansowych, gdy okaże się, że przedsiębiorstwo posiada więcej wykupionych licencji, niż faktycznie użytkuje (i ponosi opłaty utrzymaniowe). Wówczas Licence Optimizer rekomenduje optymalizację wykorzystania licencji i przeprowadza symulację, by wskazać te, z których można zrezygnować.

Bezpieczne skanowanie

Narzędzie Data Center Discovery, aby zapewnić możliwość m.in. zweryfikowania poprawności korzystania z licencji zewnętrznego oprogramowania przez dział IT, musi przeprowadzić analizę środowiska serwerowego. Identyfikowanych jest wiele cech, takich jak rodzaj serwera (fizyczny, wirtualny, w chmurze), liczba gniazd CPU, model i wersja procesora, liczba rdzeni (konieczne w modelu licencjonowania oprogramowania wielu firm, m.in. Microsoft, IBM, Oracle), system operacyjny, rodzaje połączeń z innymi serwerami w klastrze, aplikacjami, bazami danych, usługami itd. Weryfikacji poddawane są różnego typu sposoby wykorzystania oprogramowania – rozliczane na podstawie liczby zainstalowanych aplikacji, mocy obliczeniowej procesora (np. podział na rdzenie lub według stosowanych przez IBM jednostek Processor Value Unit), zdefiniowanych kont użytkownika itd.

Transfer danych z serwerów do analizy odbywa się bez użycia agentów, a tylko z wykorzystaniem szeregu oficjalnych protokołów transmisji danych. Bezpieczeństwo komunikacji zapewniono dzięki szyfrowaniu, możliwe jest też prowadzenie analizy systemów IT znajdujących się w różnych centrach danych.

Silnik skanujący oprogramowania Data Center Discovery składa się z trzech elementów: bazy danych (Microsoft SQL Server), modułu skanująco-analitycznego (64-bitowa aplikacja Windows .NET), a także zintegrowanej z Microsoft IIS i ASP.NET aplikacji webowej, zapewniającej prezentację danych oraz możliwość konfiguracji procesu skanowania. DCD wyposażono też w interfejs API, dzięki któremu firmowi programiści mogą je zintegrować z własnymi narzędziami do zarządzania zasobami IT.

Dystrybutorem rozwiązań Ivanti jest Alstor SDS (www.alstorsds.pl).