Idea certyfikacji jest prosta. Producenci określonych rozwiązań proponują integratorom programy szkoleń, które z reguły kończą się uzyskaniem certyfikatu. Zdobycie podstawowych uprawnień zazwyczaj jest stosunkowo łatwe i nie wymaga dużych nakładów finansowych, a kluczową korzyścią jest pogłębienie wiedzy na temat produktów.

Większe wyzwanie stanowią wyższe poziomy szkoleń i specjalizacji, które zapewniają dodatkowe możliwości i profity. Wiąże się z nimi konieczność ciągłej edukacji, poświęcania czasu, a niekiedy również środków finansowych. Niemal każdy z dużych producentów rozwiązań IT ma własne programy szkoleniowe i egzaminy. Dlatego z perspektywy firmy istotne jest, aby wybrać te, które w przyszłości przyniosą oczekiwany zwrot. Profity wynikające z pozyskiwania certyfikatów producentów przez specjalistów są na tyle liczne i istotne, że z całą pewnością rekompensują koszty.

Przewaga konkurencyjna

Certyfikacja stanowi przede wszystkim potwierdzenie umiejętności. Inwestowanie w poszerzanie wiedzy specjalistów prowadzi wprost do uzyskiwania przewagi kompetencyjnej nad konkurencją. Każdy świadomy klient zwraca uwagę na to, jak i przez kogo jest obsługiwany. Dzięki takiemu zaświadczeniu może on w prosty i szybki sposób zweryfikować, czy firma, z którą zamierza współpracować, ma odpowiednie kwalifikacje, czy zna produkty, które sprzedaje, i czy będzie w stanie zapewnić wysoki poziom obsługi.

Umiejętności poświadczone odpowiednimi dokumentami przekładają się nie tylko na łatwiejsze pozyskiwanie klientów, ale również na prowadzenie projektów. Bardziej kompetentny zespół sprawniej i szybciej poradzi sobie z wdrożeniem, a także rozwiązywaniem problemów. W efekcie użytkownik otrzymuje usługę wysokiej jakości.

Wyższy zysk

Programy certyfikacyjne wiążą się również z bardzo wymiernymi korzyściami finansowymi. Producentom opłaca się wspierać partnerów biznesowych, którzy specjalizują się w ich rozwiązaniach. Powód jest prosty – to oni odpowiadają za sprzedaż. Co więcej, to integratorzy mają bezpośredni kontakt z klientami, więc są także częściowo odpowiedzialni za wizerunek marki.

Najczęściej producenci nakłaniają integratorów do inwestowania w kompetencje z zakresu swoich rozwiązań, oferując rabaty lub inne korzyści. Dzięki temu firmy, które uzyskały certyfikację, mogą proponować klientom niższe ceny lub uzyskiwać wyższe marże ze sprzedaży. Gwarantuje to bezpośredni, finansowy zwrot z inwestycji w zdobywanie uprawnień i osiąganie kolejnych poziomów specjalizacji.

Efektywny marketing

Wsparcie dla certyfikowanych partnerów to jednak nie tylko rabaty. Wielu producentów rezerwuje dla integratorów osobne budżety marketingowe lub aktywnie wspiera ich projekty. Współpraca w tym zakresie umożliwia wykorzystanie mocnych stron obu podmiotów. Producent posiada duży budżet marketingowy, a integrator bezpośredni dostęp do rynku i jego znajomość. Dostawca razem z zaufanym i sprawdzonym partnerem może więc lepiej zagospodarować te fundusze i efektywniej dotrzeć do potencjalnych klientów.

Wsparcie dystrybutora

Ważną rolę w całym systemie odgrywają również dystrybutorzy rozwiązań, którzy aktywnie dzielą się wiedzą z partnerami. Veracomp za pomocą szkoleń wspiera integratorów i pomaga im w przygotowaniach do uzyskania uprawnień.

Już niemal od 30 lat wspieramy naszych partnerów biznesowych. Przy certyfikacji dzielimy się z nimi naszymi doświadczeniami, przygotowujemy szkolenia: zarówno stacjonarne, jak i webinary, dostarczamy materiały marketingowe oraz zapewniamy bieżącą pomoc. Mamy świadomość tego, jak ważna jest dzisiaj wiedza, dlatego chętnie wspieramy integratorów w samokształceniu i zdobywaniu nowych kompetencji technicznych oraz sprzedażowych – podsumowuje Anna Styrylska, dyrektor Działu Marketingu w Veracompie.