Jakie znaczenie mają certyfikaty dla firm chcących przenieść swoje zasoby IT do zewnętrznego centrum danych? To przede wszystkim możliwość weryfikacji, w jakich dokładnie warunkach będą one przechowywane. Ocena certyfikacyjna centrum danych dokonywana jest przez niezależne instytucje na podstawie kluczowych dla działania serwerowni czynników. Taka standaryzacja umożliwia porównanie ofert na podstawie jasnych wytycznych oraz świadomy wybór najlepszej propozycji.

Serwerownia funkcjonująca na poziomie Rated 4 wg ANSI/TIA-942 ma infrastrukturę odporną na awarię. Oznacza to, że pojedyncze incydenty nie powodują ani chwili przestoju w przetwarzaniu danych w Data Center 2 Beyond.pl. Ciągłość działania jest kluczowa dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a zapewnia ją szereg redundantnych systemów. W procesie certyfikacji ANSI autoryzowane są cztery obszary: architektura, energetyka, mechanika i telekomunikacja. Instytucja bada ponad 2600 czynników, co sprawia, że jest zdecydowanie dokładniejsza niż konkurencyjne jednostki.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001:2013 w obu obiektach Beyond.pl oznacza wprowadzenie standaryzacji także w zakresie organizacyjnym. Norma określa bowiem konkretne działania, jakie pracownicy muszą podjąć np. w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji. Badane obszary to m.in. polityka bezpieczeństwa, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu, zarządzanie ciągłością działania oraz utrzymanie systemów informatycznych.

Certyfikat jest najlepszym dowodem poświadczającym poziom bezpieczeństwa serwerowni. Zabezpieczenie Beyond.pl zarówno w obszarze technologicznym, jak i organizacyjnym daje klientowi gwarancję, że jego dane są przechowywane w miejscu wszechstronnie i systemowo chronionym. Zastosowanie ekonomicznych oraz ekologicznych rozwiązań technologicznych (np. chłodzenie adiabatyczne czy awaryjne zasilanie bazujące na Diesel Rotary UPS) wpływają nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa, ale także na obniżenie cen.

Aby pokazać, jak funkcjonuje bezpieczne centrum danych, Beyond.pl stworzył w Data Center 2 trasę edukacyjną. Od stycznia obiekt odwiedziło ponad tysiąc osób, w tym wiceprezes Microsoftu Aziz Benmalek, przedstawiciele instytucji publicznych, korporacji, uczelni, a także małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż. Trasa edukacyjna, jak również sama możliwość odwiedzenia centrum danych to doskonały sposób na zrozumienie złożoności procesu bezpieczeństwa IT.

Bartłomiej Danek

wiceprezes Beyond.pl

Chcemy, aby wdrożony międzynarodowy standard ISO 27001:2013 stanowił dodatkowe potwierdzenie naszej wiarygodności i fachowości w oczach klientów, partnerów i udziałowców. To potwierdzenie, że w firmie stosuje się odpowiednie procedury wewnętrzne i dba o poufność, dostępność oraz integralność wszelkich informacji – nie tylko tych, które dotyczą klientów, ale także tych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Osoby, które chciałyby odwiedzić najbezpieczniejsze centrum w Europie Środkowo-Wschodniej, mogą złożyć wniosek o wizytę, korzystając z formularza na stronie security.beyond.pl.