Efekt? Rozproszony sprzęt IT, taki jak routery VoIP, przełączniki i serwery, ulega przegrzaniu lub uszkodzeniu z powodu nie zachowania właściwych warunków środowiska pracy tych urządzeń. Warto więc pamiętać o podstawowych zasadach chłodzenia środowisk IT i znać najlepsze metody odprowadzania ciepła. W przeciwnym razie użytkownik serwerowni musi się liczyć z tym, że temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy właściwy zakres. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASRAE), powszechnie powoływanymi w normalizacji oraz projektowaniu w Polsce, temperatura ta powinna zawierać się w granicach 18–27°C, a wilgotność w granicach 5,5–15°C według wskazań termometru mokrego. Trzeba uświadamiać klientów, że każdy kilowat energii zużytej przez ich urządzenia IT przyczynia się do powstania kilowata energii cieplnej, który należy usunąć, przy czym efektywność energetyczna rozwiązań powstających „ad hoc” jest daleka od optymalnych, co bezpośrednio wpływa na koszty zużywanej przez nie energii.

Z małych, ograniczonych przestrzeni, takich jak biuro lub niewielkie pomieszczenie sieciowe, ciepło można odprowadzać na różne sposoby. W przypadku wentylacji pasywnej ciepłe powietrze miesza się z zimniejszym poprzez otwory lub kratki wentylacyjne. Jej efektywność można zwiększyć dzięki urządzeniu wymuszającemu obieg powietrza. Innym sposobem jest odprowadzanie ciepła przez system klimatyzacji budynku, jak również chłodzenie dedykowane, kiedy ciepłe powietrze może być usuwane przez specjalny klimatyzator.

W większości pomieszczeń IT wentylacja jest najbardziej efektywną i praktyczną metodą chłodzenia. W serwerowniach o wysokiej gęstości urządzeń zaleca się wentylację z obiegiem wymuszonym i klimatyzację z urzadzeniami bezpośredniego odparowania lub wytwornicami wody lodowej. Nie poleca się wykorzystywania istniejących systemów tzw. klimatyzacji komfortu, gdyż często staje się to przyczyną dużych wahań temperatury w pomieszczeniu oraz awarii w serwerowni.