Jeśli więc duża grupa klientów deklaruje chęć skorzystania z wszelkich zalet, które niesie z sobą przetwarzanie w chmurze, to dla ISV musi ona stać się ważnym kanałem sprzedaży. Dostawcy chmury zachęcają do tego twórców oprogramowania, podkreślając liczne korzyści z cloud computingu. Przede wszystkim związane z utrzymaniem infrastruktury, łatwą skalowalnością zasobów i ciągłością działania. Chmura ma ułatwić życie ISV, zmniejszyć koszty i zapewnić zadowolenie użytkowników końcowych ze stałej dostępności aplikacji. Wybierając model SaaS, zyskują oni niski próg wejścia na rynek, a tym samym zmniejszają ryzyko, wynikające z niepowodzenia przedsięwzięcia. Mają możliwość łatwego uruchomienia zasobów i testowania ich możliwości.

Platformy chmurowe skracają ogólny czas przeznaczony na rozwój aplikacji o kilkanaście procent. Wynika to przede wszystkim z usprawnienia procesu rozwoju oprogramowania. Zamiast tworzyć wszystko od zera, można korzystać z gotowych rozwiązań – mówi Joanna Parasiewicz, Communication & Marketing Manager w OVHcloud.

Dzięki chmurze twórcy oprogramowania mogą utrzymywać koszty infrastruktury na niskim poziomie w początkowej fazie sprzedaży i szybko reagować, gdy popularność aplikacji rośnie. Może być ona również remedium na ewentualne problemy sezonowości, czyli okresowych peaków. Łatwa skalowalność zasobów będzie przydatna zarówno w przypadku zwiększania, jak i zmniejszenia się zainteresowania klientów ofertą ISV.

Zdaniem developera

Paweł Borowski, współwłaściciel i członek zarządu, ITmagination

Według Gartnera globalne wydatki w obszarze IT w 2020 r. wyniosą 3,9 bln dol. Region EMEA, do którego zalicza się Polska, wyda w bieżącym roku prawie 800 mld dol., co po trzech latach stagnacji oznacza wzrost o 3,4 proc. w porównaniu z 2019 r. Jednym z głównych czynników wpływających na ten rozwój są usługi chmurowe. Co ważne i bardzo optymistyczne, Polska jest wskazywana jako kraj o najwyższym wzroście wydatków na publiczną chmurę. CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) w latach 2017–2022 wyniesie u nas blisko 25 proc., a wydatki na usługi chmurowe będą stanowić ponad 10 proc. wydatków na IT ogółem. Dlatego firmy aspirujące do bycia liderem swojego sektora w przyszłości, muszą stawiać na rozwój usług chmurowych. Wiedzą o tym polskie software house’y, które są mocnym graczem na światowych rynkach. Nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, świadcząc usługi implementacji zarządzania danymi na platformach Microsoft, Google i AWS. Sądząc po liczbie zapytań o projekty dotyczące transformacji cyfrowej i migracji do chmury, możemy śmiało stwierdzić, że chmura jest i będzie motorem napędowym branży IT, a wzrost znacznie przekroczy zakładane 3,4 proc.