Dlaczego ISV powinien wziąć pod uwagę chmurę i SaaS?

• Szybka weryfikacja, czy oferowane oprogramowanie rzeczywiście spełnia oczekiwania rynku.
• Proste proof of concept, czyli testowanie aplikacji, której wdrożenie lub upgrade jest planowane, ale wymaga dokładnej weryfikacji pod kątem potrzeb klientów.
• Możliwość łatwego zaoferowania oprogramowania użytkownikom końcowym, np. przez market aplikacji dostawcy chmury.

• Stosunkowo łatwe modyfikowanie aplikacji z wdrożeniem zmian widocznych od razu dla wszystkich użytkowników.
• Wyeliminowanie problemu piractwa – program jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników i nie może być kopiowany ani przekazywany w żadnej formie i na żadnym nośniku.
• Łatwe monitorowanie zachowania i problemów użytkowników.
• Możliwość ciągłego rozbudowywania aplikacji oraz wprowadzania nowych funkcji i poprawek, sprawdzonych w środowisku testowym.
• Łatwiejsza współpraca z innymi programistami, architektami i projektantami, jeśli chodzi o rozwój usługi.
• Dobrze przemyślany abonamentowy model sprzedaży, który może w ogólnym rozrachunku przynieść dużo większe zyski niż sprzedaż licencji.
• Niższe ryzyko związane z ewentualnym niepowodzeniem przedsięwzięcia.