Powstała w 1988 r. i wywodząca się ze słynnych laboratoriów Bell Labs amerykańska firma CommVault oferuje oprogramowanie Simpana do zarządzania danymi. W ramach jednej platformy łączy ono funkcjonalności związane m.in. z kopiami bezpieczeństwa (zarówno taśmowymi, jak i dyskowymi), archiwizacją, globalną deduplikacją, zabezpieczeniem środowisk wirtualnych, kopiami migawkowymi, replikacją i przeszukiwaniem (e-discovery). Produkt CommVault to w zamyśle jego twórców jedna konsola służąca do obsługi wszystkich procesów związanych z zarządzaniem firmowymi danymi. W najnowszej, dziesiątej wersji nie tylko zabezpiecza fizyczne i wirtualne serwery oraz stacje robocze, ale także umożliwia odtwarzanie i współużytkowanie danych na urządzeniach mobilnych (z systemami iOS, Android i Windows 8).

Nowością w strategii dostawcy jest możliwość oferowania kilku specjalizowanych pakietów. Dotyczą one konkretnych obszarów funkcjonalnych: maszyn wirtualnych i backupu w chmurze (Simpana for VM Backup, Recovery and Cloud Management), ochrony punktów końcowych (Simpana for Endpoint Data Protection), archiwizacji poczty elektronicznej (Simpana for Email Archive) i zarządzania kopiami migawkowymi (IntelliSnap Recovery).

Wcześniej klient płacił za wszystko nawet wtedy, gdy nie używał kompletu funkcji. Teraz, wraz z dostępnością nowych pakietów, zmienia się model licencjonowania. Licencje w tzw. modelu pojemnościowym mogą być dowolnie łączone z nowymi pakietami. Integratorzy mogą więc skonstruować ofertę w taki sposób, aby możliwie najlepiej odpowiadała potrzebom klienta, a przy tym była dla niego atrakcyjna cenowo. Okazją do przećwiczenia nowego modelu licencyjnego był ostatni punkt w programie warszawskiego spotkania, czyli praktyczne warsztaty. Podzieleni na zespoły partnerzy mieli na podstawie różnych opisów klienta zdefiniować jego problemy i na tej podstawie stworzyć ofertę uwzględniającą nowe rodzaje licencji.

CommVault jest dostawcą, który prowadzi swój biznes, opierając się w stu procentach na kanale partnerskim. W Polsce dystrybutorem CommVaulta jest S4E, które stało się nim dwa lata temu, zaraz po zainaugurowaniu działalności producenta na polskim rynku. S4E prowadzi autoryzowane centrum szkoleniowe dla integratorów i ich klientów oraz stanowi pierwszą linię wsparcia technicznego dla rozwiązań amerykańskiego dostawcy.

W ubiegłym roku (czwartym z rzędu) CommVault został przez analityków Gartnera uznany za lidera na rynku oprogramowania do backupu dla przedsiębiorstw. Zdaniem producenta tym, co decyduje o rynkowej przewadze Simpana, jest obok spójności i wszechstronności także niezależność tej platformy od sprzętu, aplikacji, platform wirtualizacyjnych i chmurowych. Dzięki temu partnerzy integrujący rozwiązanie nie są ograniczani wyborem tych, a nie innych dostawców pozostałych elementów systemu informatycznego.