Zarówno producenci, jak i dystrybutorzy IT coraz częściej polecają uwadze integratorów firmowe meeting roomy. Zwłaszcza że mamy do czynienia z nowymi potrzebami ich użytkowników. Na przykład zmienia się sposób pracy w firmowych open space’ach. Mimo że otwarte przestrzenie nadal będą bardzo popularne nie tylko w dużych, lecz także w całkiem niewielkich przedsiębiorstwach, pojawiła się wyraźna potrzeba wydzielenia miejsc przeznaczonych na spotkania małych grup roboczych. Takich, które często są zwoływane ad hoc, by przedyskutować problem, skomunikować się ze zdalnymi pracownikami, innym oddziałem firmy bądź klientem.

Według wielu badań to właśnie małe grupy ludzi pracują wyjątkowo efektywnie, bo angażują wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu. To z kolei przekłada się na wyniki współpracy, a w ostatecznym rachunku na przychody firm. Zarządzający coraz skrupulatniej liczą, ile kosztuje każda godzina pracy zatrudnionych ludzi. Odpowiednie warunki do współpracy i dostępne rozwiązania technologiczne mają sprawić, że będą oni w 100 proc. zaangażowani w działania firmy.

Dlatego coraz większy udział w biurowej przestrzeni przeznaczonej na spotkania biznesowe będą miały meeting roomy, pozwalające na komfortową współpracę do mniej więcej 10 osób. Prawdziwą jednak furorę robią ostatnio pokoje typu huddle room, przeznaczone dla maksymalnie sześcioosobowych grup. Według badań Frost & Sullivan w 2022 r. takie pomieszczenia mają stanowić aż 70 proc. wszystkich sal spotkań. W dodatku liczba pomieszczeń przeznaczonych na rozmowy biznesowe ma rosnąć w tempie 20 proc. rocznie przez najbliższe cztery lata. Futuresource Consulting doliczył się blisko 11 mln sal konferencyjnych w całej Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Z kolei dane Forrestera mówią o tym, że na całym świecie funkcjonuje ponad 30 mln tego typu pomieszczeń.

Nie tylko rozmiar

Jednak nie sam rozmiar sali ma zapewnić oczekiwany efekt. W dobrze pojętym interesie integratora leży dopilnowanie, by jedynym narzędziem dostępnym w huddle roomie nie był flipchart z rolką papieru lub telewizor. Zmiany w organizacji przestrzeni biurowej i sposobach pracy idą w parze z intensywnym rozwojem oferty rynkowej dotyczącej dostosowania rozwiązań konferencyjnych do wymagań współczesnych klientów. Warto więc wykorzystać sprzyjające warunki, które panują na rynku, do realizacji wysokomarżowych projektów.