Scenariusze meeting roomów

Środowisko do prezentacji Zapewnia wyświetlanie prezentacji w równych formatach na centralnym ekranie. Przewiduje się, że prezentacje będą zawierać coraz więcej treści multimedialnych, będą oparte na grafice i wideo, powinny być idealnie połączone z technologią wyświetlania w najwyższych rozdzielczościach. Uczestnicy mogą również udostępniać treści z tabletów, telefonów komórkowych lub laptopów.

Środowisko do spotkań wideo Może obejmować połączenie różnych sal konferencyjnych w tym samym budynku czy w wielu biurach w różnych miejscach na całym świecie. Zintegrowane technologie AV są wykorzystywane w tym środowisku do wymiany informacji i rozwiązywania problemów, dlatego rozwiązania muszą ułatwiać efektywną komunikację bez zakłóceń. Tego rodzaju komunikacja staje się kręgosłupem dzisiejszego korporacyjnego modelu biznesowego, a zatem oczekiwania dotyczące rozwiązań wideokonferencyjnych są wysokie. Klienci oczekują łatwej ich konfiguracji, utrzymania wielu jednoczesnych transmisji wideo podczas spotkania, interoperacyjności i płynnego przełączania między wieloma wejściami. Potrzebny jest stabilny i wyraźny sygnał audio-wideo, by spełnić wymagania dotyczące wysokiej jakości obrazu.

Środowisko mieszane Typowe wielofunkcyjne środowisko spotkań spełnia potrzeby związane z prezentacjami, wideokonferencjami i szkoleniami korporacyjnymi. Zwykle będzie zawierało system konferencyjny AV, może też zachodzić potrzeba zainstalowania kilku ekranów i ścian wideo, by prezentować różnorodne multimedia, w tym wideo i grafikę w wysokiej rozdzielczości. Biorąc pod uwagę znacznie większą skalę tego rodzaju środowiska spotkań, wysokiej klasy konfiguracje często będą wymagały wsparcia na duże odległości i intuicyjnego systemu sterowania, który zarządza każdym aspektem rozwiązania AV. Zwłaszcza takiego, który ułatwia interoperacyjność, dając użytkownikom możliwość efektywnego wykorzystywania podczas spotkania ich własnych urządzeń. Tego rodzaju wielofunkcyjne środowiska spotkań są jednymi z najdynamiczniejszych obszarów roboczych, dlatego zastosowane rozwiązania muszą być elastyczne i skalowalne.