Trzy razy SDN

Cisco Intent-Based Networking

Cisco dużo inwestuje we własną platformę sieci intuicyjnej, która ma przewidywać zdarzenia, blokować zagrożenia bezpieczeństwa oraz stale się rozwijać i uczyć. Wraz z nią wprowadza do podstawowego portfolio sieciowego model oparty na subskrypcji i tworzy bardziej otwartą, programowo definiowaną architekturę. Producent udostępnia DNA Center – platformę kontroli i zarządzania dla sieci intuicyjnej, która umożliwia partnerom opracowywanie niestandardowych aplikacji i oferowanie klientom większego wyboru rozwiązań SDN. Firmy uzyskują dostęp do możliwości oprogramowania DNA w ramach subskrypcji, gdy kupią sprzęt z nowej serii przełączników Catalyst 9000.

VMware NSX Cloud

Nowa platforma NSX Cloud to część nowej strategii VMware’a. Rozwiązanie zapewnia spójne środowisko sieciowe i bezpieczeństwo aplikacjom działającym zarówno w prywatnych, bazujących na sprzęcie VMware centrach danych, jak i natywnie w chmurach publicznych (oferując funkcjonalności dla Microsoft Azure i AWS). Zadaniem NSX Cloud jest rozwiązanie problemów, które wynikają z wykorzystywania wielu chmur publicznych, takich jak niespójne reguły polityki, konieczność ręcznego ich tworzenia dla każdej chmury z osobna i używania specyficznych narzędzi w różnych chmurach publicznych.

Dell EMC Open Networking

Inicjatywę Open Networking producent rozpoczął w 2014 r. Ma ona być sposobem na propagowanie idei oddzielenia sieciowego sprzętu przełączającego od oprogramowania. Dell EMC stworzył Open Network Install Environment wraz z firmą Cumulus Networks, a następnie nawiązał współpracę z większą liczbą partnerów dostarczających sieciowy system operacyjny, w tym Big Switch Networks, IP Infusion i Pluribus Networks. Nie tak dawno udostępnił też własny system (OS10), który dezagreguje oprogramowanie sieciowe, oferując większy wybór sposobów jego wykorzystania. W obszarze SDN firma współpracuje także z Microsoftem.

Trzy razy SDS

DataCore SANsymphony

DataCore to producent, który nigdy nie posiadał własnej platformy sprzętowej i z ofertą SANsymphony jest jednym z pionierów w branży programowo definiowanej pamięci masowej. Rozwiązanie zapewnia typowy zestaw usług klasy enterprise świadczonych przez pamięć masową, która może się składać z wielu urządzeń rozproszonych w różnych lokalizacjach. SANsymphony umożliwia łączenie ich pojemności (wirtualizację) i zarządzanie nimi w sposób centralny i jednolity. Zapewnia także wysoką dostępność, asynchroniczną replikację przy odtwarzaniu po awarii oraz ciągłą ochronę danych.

NetApp Ontap Select

Rozwiązanie jest programowo definiowaną wersją platformy NetApp Ontap. Ontap Select można wdrażać na standardowym sprzęcie, przekształcając posiadane zasoby pamięciowe serwerów w platformę o funkcjonalności podobnej do tej, jaką zapewniają specjalistyczne macierze NetApp Ontap. Integruje się ona z oprogramowaniem do zarządzania w chmurze, takim jak OpenStack i VMware vSphere, i może być przeznaczona do wielu zastosowań – od rozwoju oprogramowania i testowania aplikacji po budowę centrum danych bazującego na pojedynczym serwerze.

VMware vSAN

VMware vSAN udostępnia programowo definiowaną technologię pamięci masowej przeznaczoną dla zwirtualizowanych i chmurowych środowisk VMware. Tworzy w nich pojedynczą pulę pamięci współużytkowaną przez wszystkie hosty w klastrze vSAN. Chociaż vSAN może być zakupiony jako samodzielne rozwiązanie, zwykle jest sprzedawany przez dostawców OEM w ramach gotowych sprzętowych platform Ready Nodes, jako komponent odpowiadający za pamięć masową w infrastrukturze hiperkonwergentnej Dell EMC VxRail lub jako część platformy programowo definiowanego centrum danych VMware.