Postęp technologiczny przyczynia się do ogromnego wzrostu efektywności w firmach. Nowe rozwiązania nie tylko zapewniają optymalizację kosztów, analizę danych w czasie rzeczywistym, efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrolowanie produkcji, ale także ułatwiają zdobywanie nowych obszarów dla dystrybucji usług i produktów. Gdy możliwości stale rosną, kluczem do sukcesu staje się utrzymanie ciągłości działania. Nic więc dziwnego, że – jak pokazują wyniki piątej edycji badania „Cisco Benchmark Study 2019” – firmy zwiększają wydatki na analizę ryzyka związanego z obszarem cyberbezpieczeństwa i dostępnością usług.

Łatwiej zadbać o compliance

Na to, że przedsiębiorcy zaczęli bardziej troszczyć się o bezpieczeństwo i zgodność ze standardami, wpływ mają także nowe regulacje prawne, w tym RODO czy Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, które nakładają nowe obowiązki na firmy i administrację publiczną. W efekcie na rynku usług data center i cloud computingu mamy do czynienia z rosnącym zainteresowaniem usługami dostawców, którzy dysponują odpowiednimi certyfikatami branżowymi, takimi jak: Rated 4 ANSI/TIA 942, PCI DSS oraz ISO 27001.

Wymienione certyfikacje w dużym stopniu gwarantują zapewnienie zgodności działania świadczonych usług z regulacjami prawnymi, normami bądź zestawami zaleceń potrzebnych naszym klientom – podkreśla Tomasz Sobol, dyrektor marketingu w Beyond.pl.

Beyond.pl to w naszej części Europy jedyny dostawca usług data center i cloud computingu, który może się pochwalić najwyższym standardem bezpieczeństwa, gwarantującym nieprzerwaną pracę nawet w przypadku wystąpienia awarii lub incydentu – Rated 4 ANSI/TIA 942.

 

Wojciech Stefaniak
dyrektor Centrum Danych  w Beyond.pl

Certyfikat Rated 4 ANSI/TIA 942, mimo że głównie dotyczy kwestii technicznych, jest jasnym sygnałem dla biznesu, że centrum danych zostało zaprojektowane, zbudowane i przetestowane zgodnie z tym standardem. Gwarantuje on najwyższy poziom dostępności danych, systemów oraz aplikacji. Tym samym ma dla klientów kluczowe znaczenie gdy mowa o planowaniu ciągłości działania firmy.

Gwarancja ciągłości działania i jakości świadczonych usług

Wspomniana certyfikacja oznacza, że ani jakiekolwiek prace związane z konserwacją oraz naprawami, ani pojedyncze błędy nie mają wpływu na działanie serwerowni. Gwarantuje to redundancja zastosowana we wszystkich kluczowych obszarach: mechaniki, zasilania i telekomunikacji. W klasie Rated 4 restrykcyjnie zdefiniowano także architekturę i lokalizację centrum przetwarzania danych. Żeby spełnić wyśrubowane wymagania, obiekt musi być zaprojektowany i zbudowany w taki sposób, aby uwzględniał minimum dwa różne podejścia zasilania energią elektryczną do budynku oraz różne trasy podejścia operatorów telekomunikacyjnych. Z kolei w przypadku lokalizacji niedopuszczalna jest budowa centrum danych np. na terenach zalewowych, w sąsiedztwie aeroklubów czy też przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, jak spalarnie śmieci czy zakłady chemiczne.

Co ważne, certyfikaty dotyczące uwarunkowań technicznych muszą mieć także wsparcie w sferze organizacyjnej. Wdrożony w Beyond.pl system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodny z normą ISO 27001, gwarantuje, że w centrum danych stosuje się odpowiednie procedury wewnętrzne i dba o poufność, dostępność oraz integralność wszelkich informacji. Zresztą nie tylko tych, które dotyczą klientów, ale także związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Między innymi określone są konkretne działania, jakie pracownicy muszą podjąć, gdy dojdzie do incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji.

Więcej informacji o centrum danych i świadczonych usługach:

Paulina Durczak, Business Development Manager, p.durczak@beyond.pl, tel. +48 782 649 149