Ponad połowa czytelników portalu CRN.pl uważa, że rynek biznesowego sprzętu drukującego już teraz staje się coraz bardziej rynkiem systemów obiegu dokumentów. Ponad 40 proc. respondentów jest natomiast zdania, że realizacja takiego scenariusza to dopiero kwestia nieodległej przyszłości.

Działania producentów biurowych rozwiązań drukujących wskazują, że choć oba kierunki rozwoju – cyfrowy i papierowy – są dla nich ważne, to ciągle wiele jest do zrobienia w dziedzinie samego druku. Przykładowo producenci kojarzeni dotychczas ze sprzedażą transakcyjną, wkładają obecnie bardzo dużo wysiłku, aby zaistnieć wraz ze swoimi partnerami w sferze usług związanych z firmowymi wydrukami. Ci natomiast, którzy od dawna są mocno osadzeni na rynku usług, starają się rozszerzyć swój zasięg, biorąc na celownik mniejszych partnerów i mniejszych klientów końcowych.

Jednocześnie wielu integratorów przyznaje, że mimo rozwoju oferty MPS-owej bardzo wielu odbiorców biznesowych jest zainteresowanych po prostu zakupem drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych. Z kolei przedsiębiorstwa IT, które postawiły na procesy związane z szeroko zakrojoną digitalizacją dokumentów w firmach i instytucjach, z jednej strony pokonują z niemałym trudem uprzedzenia klientów końcowych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia na tym polu, a z drugiej starają się spełnić wysokie wymagania klientów biznesowych, którzy cyfryzację już doceniają.

Wygląda więc na to, że rynek znalazł się w miejscu, w którym integratorzy – szczególnie ci zamierzający rozwijać usługi (czy to związane z tradycyjnym, czy cyfrowym dokumentem) – potrzebują realnego wsparcia ze strony producentów działających w obszarze druku biurowego. Wydaje się też, że adresaci tych oczekiwań podejmują coraz to nowe działania, aby ich kanał sprzedaży takie wsparcie dostał. Wskazują na to komunikaty, jakimi dzielą się od jakiegoś czasu podczas spotkań z partnerami. Tymczasem – jak wynika z rezultatów innej czerwcowej ankiety CRN.pl – integratorzy są ciągle do tych wysiłków nastawieni sceptycznie (patrz wykres).