Zdziwienia

Wśród postulatów zgłaszanych przez resellerów i integratorów są takie, które mogą budzić zdziwienie, np.: „nieprzejrzyste interfejsy i nieintuicyjne strony internetowe, które wyglądem przypominają strony sprzed 10 lat”. Biorąc pod uwagę, że dystrybutorzy rozwiązań IT mają być ich ambasadorami, tego rodzaju zarzuty nie powinny mieć miejsca. Zwłaszcza że – jak słusznie zauważa nasz czytelnik – „ma to niezwykle duży wpływ na odbiór i chęć z korzystania z zaproponowanych narzędzi”.

Kolejne zdziwienie dotyczy regularnie powracających w odpowiedziach na naszą ankietę trudności z dotarciem do szczegółowych danych technicznych produktów. Zresztą nierzadko nie pomaga wówczas nawet bezpośrednia prośba do producenta – zdarza się, że polski oddział międzynarodowej korporacji nie dysponuje najnowszymi katalogami produktowymi, co bywa problematyczne zwłaszcza w sytuacji, gdy w portfolio jest wiele podobnych do siebie modeli urządzeń, z których każdy ma nieco inną specyfikację techniczną, a dodatkowo na rynek dość często wypuszczane są kolejne serie.

Oczywiście nie zabrakło utyskiwań na udział dystrybutorów w przetargach i w sprzedaży bezpośredniej, a wręcz podkradanie klientów własnym partnerom handlowym. Tego typu praktyki, nierzadkie w latach 90., w drugiej dekadzie XXI wieku powinny być dawno zapomniane. Dziwić może też zarzut dotyczący polityki cenowej w kontekście łamania wcześniejszych obietnic. Jeśli dystrybutor umówił się z resellerem na określone kwoty, nie powinien zmieniać raz ustalonych warunków, a do takich sytuacji – zdaniem naszych czytelników – czasami dochodzi.

Na koniec warto przytoczyć wypowiedź jednego z resellerów, która może stanowić swoiste motto, a jednocześnie wyzwanie dla każdego dystrybutora myślącego o swoim biznesie w kategoriach długoterminowych: „Dystrybutor powinien być jak matka – podpowie, co zrobić, pomoże w kłopotach, pożyczy pieniądze, jak będzie taka potrzeba. Dystrybutor nie opuści Cię w razie potrzeby, zadzwoni, jak się nie będziesz długo odzywał, lub przyjedzie odwiedzić i porozmawia o przyszłości lub bieżących sprawach. Takie cechy cenię sobie najbardziej”.

Ankieta została przeprowadzona wśród głosujących w plebiscycie CRN Polska w kwietniu i maju br. Zadaliśmy im dwa pytania: Co najbardziej cenisz we współpracy ze swoim dystrybutorem? Jaka jest Twoja największa bolączka we współpracy z dystrybutorami? Wybrane odpowiedzi stanowią podstawę artykułu i cytujemy je, zachowując oryginalną pisownię (z wyjątkiem korekty ortograficznej). Za dwanaście najciekawszych respondenci naszej ankiety otrzymali nagrody.