Firmy, w odpowiedzi na pytanie o konkretne wyzwania, które są najważniejsze z ich punktu widzenia, zdecydowanie najczęściej (50 proc.) wskazują na ochronę środowiska naturalnego. Co ważne, jest to najbardziej istotna kwestia nie tylko dla firm przemysłowych (56 proc.), które poprzez produkcję mają bezpośredni negatywny wpływ na środowisko, ale także dla przedsiębiorstw z branż usługowych (38 proc.). Do obu rodzajów firm zaliczają się firmy z sektora IT, które zarówno produkują, jak i serwisują sprzęt komputerowy.

Firmy takie powinny zwrócić uwagę na ogólnopolski, autorski program ElektroEko „Moje miasto bez elektrośmieci”, który łączy wyzwania związane ze stale rosnącymi poziomami zbierania – narzuconymi przez ustawę – z działaniami stricte CSR-owymi. Dzięki działaniom w ramach programu oraz innych akcji prowadzonych od ponad 10 lat przez ElektroEko – we współpracy z klientami i partnerami – udało się zebrać z rynku już 500 000 ton elektrośmieci, co stanowi blisko połowę całej masy elektrośmieci zebranej w tym czasie w Polsce. Jest to realny i twardy dowód na to, że możliwa jest realizacja autentycznych działań, które mają na celu ochronę środowiska.

 

Edukacja ważna, ale niedoceniana

Badane firmy wciąż jeszcze nie doceniają natomiast wagi edukacji w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji – na jej istotną rolę wskazuje 10 proc. ankietowanych. To obszar, w którym jest wiele do zrobienia i firmy, które się w to zaangażują, będą prekursorami i wyznaczą trendy w działaniach CSR w sektorze edukacji. Szczególna rola może przypaść w tym obszarze firmom z obszaru IT. Z jednej strony ich działania mają na celu zachęcanie najmłodszych do pozbywania się elektrośmieci ze środowiska. Z drugiej, z racji specyfiki branży, mogą zachęcać uczniów i nauczycieli do działań poprzez fundowanie pomocy dydaktycznych związanych z branżą, którą reprezentują.